Människor i en grön bokskog

Natur och rekreation för god hälsa

Region Skåne verkar för förbättrad folkhälsa, till exempel genom att skapa goda förutsättningar för såväl rekreation som återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet.

För att skapa en mer jämlik hälsa och möjlighet att vistas i naturen behövs särskilt fokus på de som står långt från naturen och friluftslivet, vilket ofta är områden med stor andel barn, äldre, personer med funktionsvariationer och socioekonomiskt utsatta hushåll. Region Skåne arbetar för att möjliggöra utveckling och bevarande av naturnära områden samt utemiljöer nära bostaden, för alla.

Region Skåne driver utvecklingsarbete och ger stöd

Region Skåne är även huvudman och driver utvecklingsarbete för vandringsleden Skåneleden samt de rekreativa cykellederna Sydostleden, Sydkustleden och Cykelleden Skåne. Därtill drivs projekt kring mountainbike-leder och kanotleder för att skapa en palett av friluftsaktiviteter som når många. Årligen ges stöd till Stiftelsen Skånska Landskap i arbetet med att tillgängliggöra de 19 skånska strövområdena samt bedriva utomhuspedagogik.

Skapar förutsättningar för bättre hälsa

De största utmaningarna kring folkhälsan i Sverige är livsstilsrelaterade. Många upplever ett ökat tempo, brist på tid och högre prestationskrav i samhället. Dessutom ökar stillasittandet allt mer. Fysisk och psykisk ohälsa innebär större risk för fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt ensamhet.

Att vara i naturen ger positiva hälsoeffekter. Forskning visar på minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. För skåningen finns idag både upplevda och faktiska hinder för att utöva friluftsliv, som att man inte vet var naturen finns eller hur man tar sig dit. Alla i Skåne ska ha nära till grönområden, och det ska vara enkelt att nå naturen med hållbart och kollektivt resande. Tillgång till natur, grönområden och högkvalitativa rekreativa leder skapar förutsättningar för att vi ska uppnå bättre hälsa för fler i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.