Om regional utveckling

Region Skåne har ansvar för att skapa förutsättningar för invånarna att kunna bo och verka i hela Skåne.

I linje med utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och Region Skånes övergripande mål arbetar vi för att tillsammans med olika aktörer möjliggöra en bättre hälsa för fler, öka konkurrenskraften, förbättra kompetensförsörjningen och bidra till ett sammanbundet Skåne. Vår strävan är att allt utvecklingsarbete i Skåne sker på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt i linje med Agenda 2030.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.