Region Skånes designpris 2024

Region Skåne har fram till 2019 delat ut två årliga designstipendier. Sedan 2022 har Region Skåne istället delat ut ett pris, Region Skånes designpris.

Detta årliga designpris har instiftats för att premiera god design av vara, funktion eller tjänst som är av betydelse för regional utveckling. Priset uppmärksammar designdisciplinens betydelse för hållbar utveckling och lyfter fram goda exempel som kan inspirera och motivera. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till det offentliga samtalet om designdisciplinernas betydelse för hållbar utveckling i Skåne.

Prissumman består av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor. Designpriset tilldelas den eller de som genom sin designinsats på bästa sätt tillför kvalitéer och värden till sina användare och som direkt eller i förlängningen medverkar till hållbar utveckling i Skåne. Designinsatser som genomförts under senaste året ges företräde. Flera insatser kan premieras vid samma tillfälle.

Nominering för 2025 års designpris öppnar till hösten. En jury föreslår en vinnare bland de inkomna nomineringarna och regionala utvecklingsnämnden beslutar sedan om vinnare av priset.

Tidigare vinnare

 • Kvinna och man står på åker.
  Designduon tilldelas Region Skånes designpris 2024 för projektet Encyklopedi över Antropocen i Eslövs stadsbiblioteks med tillhörande filialer under tre månader under 2023.

  På biblioteken skapades platser dit det var självklart för alla barn att ta sig och vara del i ett kreativt sammanhang - som utforskar den föreslagna tidsepoken, antropocen.

  Kristina Schultz och Johan Lindberg utgår från övertygelsen att konstnärliga processer, där våra känslor tillåts åberopas, är en möjlig nyckel för att utforska, undersöka och förstå samtiden och vilka förändringar nya tider kräver oss människor. Genom att göra sig själva tillgängliga som förebilder, som yrkesverksamma formgivare och konstnärer, visar de att kreativa yrken kan vara ett alternativ och att kreativa metoder kan användas för att förstå komplexa samhälleliga utmaningar och verka för positiva lösningar inför vår gemensamma framtid.

  – Det känns väldigt ärofyllt att få detta pris. Vi hoppas vårt projekt inspirerar fler unga att bli formgivare och att formgivare inspireras till nya arbetssätt, metoder, säger designduon.    

  Vinnarna tar emot priset under arrangemanget Southern Sweden Design Days (23-26 maj) i Malmö.

 • Lilla Elefant.jpg

  2023 års vinnare av priset vill förändra samhällets syn på funktionshinder från ett medicinskt tillstånd till att i stället se människan - med sin livsstil, identitet, stil och smak.

  Oavsett vilka förutsättningar vi har och hur vi ser ut, så är våra liv värda att leva fullt ut. Det är grundtanken i möbelvarumärket Lilla Elefant, skapat av industridesignern Yesol Kim och möbelsnickaren Peder Karlsson. De har undersökt vilka vardagsproblem personer med funktionsnedsättningar ofta upplever och hur de med hjälp av design kan göra deras liv enklare - och vackrare!

  Vinnarna tar emot priset under arrangemanget Southern Sweden Design Days (25-26 maj) i Malmö.

 • Formgivarpodden _Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner.jpg

  Region Skånes designpris 2022 gick till Formgivarpodden som skapats av Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner. Podden utgår från designers och kreatörers erfarenheter och tankar och bidrar på så sätt till att sprida kunskap om design som innovationsprocess och som brobyggare mellan kultur, teknik och ekonomi. Med värme, skratt och stort allvar delar Formgivarpodden med sig av designvärldens insida.

  Region Skånes designpris delades ut under arrangemanget Southern Sweden Design Days i Malmö.

 • Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes stipendiater för etablerad designer 2019 gick till Yuki Tango och Jonas Larsen för deras unika glasvaser. De arbetar med pilträ för att forma och blåsa glaset i, och väver på så sätt ihop två äldre hantverk som fortfarande hålls vid liv i Skåne. 

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Victor Isaksson Pirtti och Axel Landström är 2019 års designstipendiater inom kategorin sistaårselev/nyutexaminerad designer. De vill visa på vidden av alternativa biobaserade material som finns inom Sveriges gränser. Med hjälp av stipendiet ska de ta fram en receptbok om hur industriella restprodukter kan användas till framställning av nya biokompositer.

 • Stipendium till etablerad designer

  Malin Busk, grundare av klädmärket HI ON LIFE, fick Region Skånes designstipendium för etablerad designer. Malins kollektioner har satt Skåne på kartan med sin kaxiga design och motreaktion på massproduktion.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Kakelkollektionen Camouflage tiles gav Fabian Svensson Lundmark Region Skånes designstipendium för nyutexaminerad designer. Med sitt badrumskakel fläckat av spår från människokroppen, ifrågasätter han renhetshetsen i samhället och visar hur design kan användas för att väcka känslor hos betraktaren.

 • Stipendium till etablerad designer

  Hanne Pålsson fick Region Skånes stipendium för etablerad designer 2017. Hon fick priset för Vevios, ett trygghetslarm i form av ett armband.

  Vevios vänder sig till dagens och framtidens användare av trygghetslarm. Till skillnad från de traditionella trygghetslarmen är det mobilt så att användarna kan känna sig säkra även om när inte befinner sig i sitt hem. Vevios har också högtalare, mikrofon och all annan teknik samlad i en och samma enhet: ett enkelt armband som bärs av brukaren.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Elisabeth Muhrbeck har skapat Frodi, en programmerbar robot som ska kunna användas i skolorna. 

  Det är inte alla skolor som har möjlighet att förse sina elever med surfplattor eller datorer, så därför ville Elisabeth ta fram en idé som inte ställer krav på att sådana resurser finns. Frodi, är inspirerad av ABC-klossar och lär barn i tidig ålder grunderna till blockprogrammering.

 • Stipendium till etablerad designer

  Johan Kauppi för utomhusgymmet Kebne, en produkt som placerar sig någonstans mellan möbel, industridesign och landskapsarkitektur. Tanken har varit att skapa möbler/skulpturer istället för maskiner. Funktionella träningsmöbler som samspelar med och förhåller sig till stadsrum och landskap och på så sätt även skapar förutsättningar för goda sociala mötesplatser.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Emelie Ihre för informationsappen Tadaa! Den är tänkt som ett hjälpmedel för barn med högfungerande autism med syfte att underlätta vardagen för en ganska stor grupp människor. Appen skulle kunna bidra till att andra som skapar kognitiva hjälpmedel inser att de inte måste se kliniska eller tråkiga ut, att den visuella upplevelsen är en väldigt viktig del av designen.

 • Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes stipendium till etablerad designer 2015 gick till Staffan Dahlberg, som utvecklat ett designkoncept för proteser som gör stor skillnad i många människors liv.Staffan Dahlbergs designade benprotes

  Foto: Niklas Hjelm

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium till nyutexaminerad designer 2015 gick till Jessica Ward för tumvanten Two/one. Jessica har med humor och känsla omformat tumvanten till ett gemensamt plagg som värmer både barnen och de vuxnas händer.

  Tumvanten Two/one

 • Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes designstipendium till etablerad designer har tilldelats Helle Robertson för "Redesign – brudklänningar i ny skepnad".

  Helle Robertson, porträtt

  Juryns motivering

  Med en poetisk ansats i sitt arbete undersöker Helle Robertson möjligheten att med redesign ge ett klädesplagg nytt värde. Ett nytt värde grundat på dess historia, de känslor som finns förknippade till plagget och genom hantverket i redesignen.

  Med förhoppning om en förverkligad utställning som väcker tankar kring värde, resursutnyttjande, konsumtion och därmed inspirera till ett samtal kring vad design kan vara och betyda tilldelas Helle Robertson stipendiet för etablerad designer.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium till nyexaminerad designer har tilldelats Hélen Phan för "Pause".

  Helen Phan, porträtt

  Juryns motivering

  Den vikbara kojan Pause svarar med lust och lekfullhet på barns behov av avskildhet, lugn och möjlighet att samspela med en eller två kompisar lite avskärmat. Genom ett utforskande arbete tillsammans med förskolebarn har Hélen Phan tagit fram ett koncept som både inspirerar till bus och som ger en paus i bruset.

  Med förhoppning om att konceptet kommer att utvecklas till en funktionell produkt redo för marknaden, tilldelas Hélen Phan stipendiet för nyutexaminerad designer.

 • Region Skånes designstipendium 2013 till en etablerad designer går till Louise Hederström för "Layer Puff".

  Louise Hederström - "Layer Puff".

  Juryns motivering

  Stipendiet går till möbeln Layer Puff som presenterar en elegant och intelligent lösning för hur vi ska förvara klädesplagg vi inte kan skiljas från. En innovativ idé om att ta tillvara gamla kläder och textilier samtidigt som formgivningen inbjuder till ett varierat sittande för alla åldrar och blir en som en tidskapsel för våra minnen!

  Layer puff är en produkt som kan utvecklas vidare till ett helhetstänkande kring förvaring och återvinning av textilier

 • 2012

  Designstipendium till en etablerad designer går till Kristoffer Rahr för "NightRider",  ett innovativa belysningskoncept för cyklar.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer går till Jenny Ekdahl för "Dear disaster cabinet".

  2011

  Region Skånes designstipendium 2011 till en etablerad designer går till Unsworn Industries, Erik Sandelin och Magnus Torstensson, för "Framtidskikaren".

  Designstipendiet till en nyutexaminerad designer går till Julia Zajac för "dfp – eco-couture & recycles". 

  2010

  Stipendium till etablerad designer går till Lisa Hilland för "My Granddaughter´s Cabinet".  Strategin är att utveckla en spännande och djärv kollektion med starkt konstnärligt värde samt att skapa möbler som har lång livslängd och som kommande generationer har lust och möjlighet att ärva.

  Stipendium till nyutexaminerad designer går till Martin Vallin.

  2009

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Petra Lilja och Jenny Nordberg för "The Parquet" – ett parkettgolv av gamla bildäck. Projektet visar ett nytt återvinningsområde för bildäck, samt att gamla mönster kan återupptas i nytt material.

  Designstipendiet till nyutexaminerad designer gick till Liv Andersson för "Dust till dust" – ett nytänkt kring design och materialval av begravningskistor och urnor. Det presenterade konceptet präglas av mycket vackra och estetiskt tilltalande former, och är fritt från religiös symbolik.

  2008

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Josefin Kvist för "Designbuilder" - en webbplats där användaren kan ladda ner ritningar och instruktioner på en serie enkla men väldesignade möbler för egen tillverkning.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer gick till Thomasine Barnekow för hennes kollektion av moderna modehandskar, "Peau Précieuse".

  2007

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Charlotte Sörensen för pallen "Sway" - en produkt för överaktiva barn som fungerar lika bra för vuxna. I sin strama enkla form uppmuntrar den till en aktiv sittställning, till rörelse och kreativitet.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer gick till Sara Svensson för hennes mönster med inspiration från många olika kulturer. Stipendiaten utvecklade en egen process med intervjuer, research och dialog med människor från olika kulturer och med olika etnologiska perspektiv som flyttat till Sverige.

  2006

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Karl-Axel Anderssons pall "P1" - en klassisk modell i ny uppdaterad version som har alla förutsättningar att bli en ny klassiker.

   

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.