Översyn regional utvecklingsstrategi

Region Skåne samordnar utvecklingsfrågorna i Skåne och leder arbetet med att regelbundet se över den regionala utvecklingsstrategin. En översyn genomförs varje mandatperiod och det har fastställts att det kommer ske under 2024.

9 november: RUN beslutar att påbörja översyn

Den regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutar att påbörja processen med översyn och tillsätta en parlamentarisk grupp med ledamöter från samtliga politiska partier som finns representerade i Region Skåne. Uppdraget är att definiera Region Skånes syn på den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som ett verktyg i det regionala utvecklingsansvaret, medverka i dialog med andra aktörer och att föreslå Region Skånes prioriteringar i en mer kortfattad och tydligare RUS.

Dialog om översynen kommer att ske på Skånes utvecklingsdag den 24 april. Det kommer även finnas möjlighet till dialog om översynen inom ramen för Region Skånes befintliga dialogplattformar med andra aktörer i Skåne.

Tidplan

 • 10 januari: möte parlamentarisk grupp
 • 1 mars: möte parlamentariska grupp
 • 24 april: dialog Skånes utvecklingsdag
 • 29 maj: möte parlamentariska grupp.

Efter sommaren lämnar den parlamentariska gruppen förslag till prioriteringar i en mer kortfattad och tydligare Regional utvecklingsstrategi till den regionala utvecklingsnämnden. Därefter lämnas ärendet till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut hösten/vintern 2024.

Den parlamentariska gruppen består av:

 • Anna Jähnke (M), ordförande
 • Anna Ingers (S)
 • Niclas Nilsson (SD)
 • Olle Schmidt (L)
 • Vilmer Andersen (V)
 • Kami Petersen (MP)
 • Annette Linander (C)
 • Vakant (KD)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.