Fyra studenter sitter och samtalar

Kompetensförsörjning i näringslivet

Det handlar om att på lite längre sikt försöka utveckla utbildningar som matchar företagens behov och få unga och vuxna att göra medvetna utbildnings- och yrkesval för att möta företagens behov, men även att löpande arbeta för fler möjligheter till kompetensutveckling av befintlig personal.

När det gäller kompetensutveckling av befintlig personal så initierar och medfinansierar Region Skåne olika projekt. Projekten involverar företagen och möjliggör kompetensutveckling av medarbetare.

Genom Fokus tillväxt får du som företagare hjälp med en nuläges- och behovsanalys för att hitta och prioritera företagets behov och utmaningar. Utifrån analysen får du kontakt med lämplig rådgivare som lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där även som bollplank genom hela processen.
Rådgivning genom Fokus Tillväxt

Genom att söka en affärsutvecklingscheck kan du som företagare tillföra ny kompetens till företaget. Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.
Stöd genom affärsutvecklingscheckar

Ett aktuellt projekt som bidrar till att fler yrkesverksamma får kompetensutveckling är SPIK, som ska stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge och kompetensutveckla 1500 anställda och i 100 små och medelstora företag.
Stöd till industrins gröna omställning via projektet SPIK (iucsyd.se)

Ett sätt att få fler företag och organisationer att arbeta mer strategiskt, långsiktigt med sin kompetensförsörjning, är genom att använda det digitala verktyget Mind the Gap med en metod som tydliggör och kopplar samman företagets affärsstrategi med behovet av rätt kompetens.
Mind the gap

Hör företaget Jape berätta om sin upplevelse av verktyget Mind the Gap

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.