Fyra studenter sitter och samtalar

Kompetensförsörjning i näringslivet

Insatser för att stärka tillgång till arbetskraft som bidrar till små och medelstora företags förmåga till ökad tillväxt och produktivitet.

Området täcker verksamhet för att främja utveckling av utbildningar som bättre matchas mot regionala behov, främja individer att göra medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval för att på sikt möta behovet hos företag där det råder stor brist på arbetskraft samt främja möjligheter till kompetensutveckling hos befintlig personal i näringslivet.

När det gäller insatser kopplat till att främja möjligheter till kompetensutveckling hos befintlig personal i näringslivet så jobbar vi i dagsläget framför allt genom satsningen Fokus tillväxt. Genom Fokus tillväxt får du som företagare hjälp med en nuläges- och behovsanalys för att hitta och prioritera företagets behov och utmaningar. Utifrån analysen får du sedan kontakt med en lämplig rådgivare inom aktuellt tillväxtområde. Rådgivaren lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där även som bollplank genom hela processen.

En väg framåt är att söka en affärsutvecklingscheck, en Kompetenscheck, för tillföra ny kompetens till företaget. Du som företagare kan få stöd av organisationerna Almi, IUC Syd eller Media Evolution i att genomföra en behovskartläggning med Mind the Gap, som sen kan ligga till grund för en Kompetenscheck. Mind the Gap är ett digitalt verktyg med en metod som tydliggör och kopplar samman företagets affärsstrategi med behovet av rätt kompetens. 

Hör företaget Jape berätta om sin upplevelse av verktyget Mind the Gap

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.