Närbild på elbil som laddas.

Drivmedel och fordon

I det nationella klimatpolitiska ramverket ingår att utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Detta är ett delmål till att Sverige år 2045 ska nå nettonollutsläpp i klimatpåverkan.

I den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” fastslås visionsmålet att Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. För det regionala näringslivet är en väl fungerande och hållbar transportsektor en grundförutsättning och en central och viktig fråga för Region Skåne.

Klimatförändringarna sker allt snabbare och det är därför viktigt att alla aktörer i samhället bidrar till omställningen. Vi ser idag i Skåne konsekvenser av klimatförändringar och det är nödvändigt att vi tar klimatförändringarna på mycket stort allvar. Det är viktigt att transporternas negativa konsekvenser på klimat, miljö och folkhälsa snabbt och kraftigt reduceras. Detta sker vid en omställning till elektrifierade transporter, effektivare drivlinor och hållbara fossilfria drivmedel.

För att nå fossilfrihet i olika sektorer och branscher kommer elektrifiering att vara ett viktigt verktyg och en förutsättning för att lyckas. För att ställa om transportsystemet till ett hållbart och fossilfritt system är satsningen på elektrifierade fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur en stor del av lösningen. Men även andra tekniker, fossilfria drivmedel, transporteffektivitet, beteendeförändring är delar i den omställning som pågår och som behöver påskyndas.

Region Skåne tar en aktiv roll i omställningen genom att medverka, medfinansiera och driva projekt som stödjer och driver på processen. Skånes befolkning förväntas fortsätta öka till minst 1,5 miljoner invånare år 2030 vilket innebär att fler människor och mer gods kommer att behöva transporteras inom, till och från regionen. Vårt fortsatta arbete framåt för en omställning sker i ett systemperspektiv där många olika typer av aktörer måste arbeta tillsammans - regioner, energiproducenter, nätbolag, kommuner, transport- och logistikaktörer och transportköpare med flera.   

Genom ett framtidsorienterat och förändringsbenäget samarbete i Skåne och ett nationellt stöd till omställningen initialt skapar vi förutsättningar för en fossilfri och hållbar transportsektor.

Idag medverkar Region Skåne bland annat i följande projekt och samarbeten

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.