Barn med hjälmar på huvudet cyklar på stig.

Stöd och ramverk

I Region Skånes arbete med regionalt huvudmannaskap ingår att ta fram en modell för kvalitetssäkring av MTB-leder. I väntan på den rekommenderar vi Ramverk för skånska mountainbikeleder som vägledning inför planering och anläggning av mountainbikeleder.

Ramverket är baserat på internationell och svensk kunskap om utveckling av hållbara mountainbikeleder och är ett verktyg för alla som har ambitionen att skapa hållbara leder som passar såväl ovana som vana cyklister.

Ramverket innehåller rekommendationer och riktlinjer om:

  • Planering, förankring och tillstånd.
  • Anläggning av hållbara leder för minimalt framtida underhåll.
  • Att skapa av roliga leder som ger positiva upplevelser.
  • Gradering av leder utifrån teknisk svårighet.
  • Märkning av leder.

Ramverk för skånska mountainbikeleder (Utg. 2021, rev. 2022) (.pdf)

Det finns printmallar för märkning av leder enligt ramverket. Dessa får användas under förutsättning att du följer riktlinjerna i ramverket, att du har en överenskommelse med berörd markägare och att lederna anläggs i harmoni med natur och andra friluftsintressen. Om detta är aktuellt kontakta projektledare Nellie Larsson.

Här hittar du mer info om bakgrunden till ramverket.

Vägledning inför dialog med markägare

Vi rekommenderar också handledningen Turism på annans mark som ett stöd när olika parter ska mötas och samarbeta, exempelvis när ett företag eller en förening vill märka upp en led på någon annans mark. För att få till bra samarbeten krävs förståelse för varandra, samverkan på ett strukturerat sätt och skriftliga avtal. Goda samarbeten och avtal är en nyckel till hållbar ledutveckling. Handledningen ger vägledning i samarbetsprocessen och avtal som är fria att använda.

Handledningen är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna.

För mer information och handledning:

Turism på annans mark (naturturismforetagen.se)

Kontakta gärna projektledare Nellie Larsson för ytterligare vägledning inför planering, anläggning och märkning av MTB-led.

Vägledning inför arrangemang i naturen

Naturvårdsverkets Arrangemang i naturen är en vägledning för alla som planerar ett arrangemang i naturen, exempelvis en mountainbiketävling i ett skogsområde.

Syftet med stödet är bland annat att förtydliga relationen mellan olika berörda parter och att ge stöd till dialog och samverkansprocesser kopplat till arrangemang.

I materialet Dialog om arrangemang i naturen har Naturvårdsverket samlat information och konkreta tips till dig som arrangör av arrangemang i naturen.

Arrangemang i naturen (naturvardsverket.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.