Traktor på fält

Livsmedelskompetens

Livsmedelsindustrin och lantbruk har alltid varit Skånes hjärta. Skåne står för ungefär en tredjedel av Sveriges livsmedelsproduktion. Maten är också en del av vår skånska identitet. Så vill vi att det ska vara även i framtiden. Men det finns ett konkret hot.

Den skånska livsmedelsindustrin och lantbruket har svårt att hitta rätt folk. Om vi inte agerar nu, kan vi snart få allvarliga problem i denna urskånska näring. 
Det finns flera anledningar till allt detta. Precis som i andra delar av samhället, pågår det en snabb teknikutveckling och digitalisering i livsmedels­industrin. Det ställer krav på helt nya kompe­tenser och livsmedels­branschen behöver dessutom bli bättre på att attrahera och ta hand om unga, nyanlända och personer med olika bak­grunder. 

Region Skånes arbete med skånsk livsmedelskompetens 

Region Skåne genomförde under perioden 2020-23 projektet Skånsk livsmedelskompetens [länk till den uppdaterade projektsidan med populärversion av slutrapporten mm]. Projektet engagerade ett stort antal företagsstödjande organisationer och identifierade olika frågor att för Region Skåne att jobba vidare med: 

  • Fortsatt nätverksbyggande och jobba tillsammans med branschnära organisationer 
  • Initiera eller medfinansiera utvecklingsprojekt
  • Utlysningar av projektmedel

Skånsk Livsmedelskompetens – Sammanfattande Slutrapport (pdf)

Nätverk 

Region Skåne samarbetar med en rad organisationer regionalt, nationellt och internationellt för att stödja utvecklingen inom livsmedelsbranschens kompetensförsörjning. En rad organisationer är mycket viktiga för samarbeten och samverkansprojekt som genomförs.

Region Skåne samarbetar med en rad organisationer regionalt, nationellt och internationellt för att stödja utvecklingen inom livsmedelsområdet. Ett särskilt nära samarbete finns med företagsfrämjande stödaktörer som Krinova Incubator and Science Park, Livsmedelsakademin, LRF och Hushållningssällskapet, men även med branschorganisationer som Livsmedelsföretagen och Gröna arbetsgivare, myndigheter som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt lärosäten som Statens lantbruksuniversitet, Lunds tekniska högskola och Högskolan Kristianstad. 

Utvecklingsprojekt 

Region Skåne initierar eller medfinansierar olika utvecklingsprojekt för att stärka skånsk livsmedelskompetens. Exempel på initiativ vi stödjer eller medverkar i inom: 

  • Ökad tillväxt inom livsmedelsbranschen – en pågående projektansökan med målet att skånska små och medelstora företag ska kunna stärka sin attraktivitet och bli bättre på att behålla, och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. [länk när det finns mer information] 

Många andra projekt har genomförts och genomförs även just nu inom livsmedelsområdet.

Utlysningar av projektmedel 

Region Skåne planerar framöver nya utlysningar inom området skånsk livsmedelskompetens, med målet att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning till ett nytt ekonomiskt, socialt och miljömässigt livsmedelssystem. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.