Referensgrupp skola och kultur

Det finns ett behov av en utvecklad och förstärkt regional infrastruktur när det gäller kultur för barn och unga inom konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och digitala spel. Därför har Kulturförvaltningen tillsatt en regional referensgrupp för skola och kultur.

Referensgruppens roll och syfte

Referensgruppen ska i samverkan med Kulturförvaltningen ta fram underlag till nya regionala stöd samt pröva dessa, inom konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och digitala spel. Gruppens syfte är också att främja samverkan mellan skola och kultur, på flera plan

Arbetet med referensgruppen handlar också om att kvalificera kulturutbudet inom dessa tre konstområdena som därför genomför parallella kunskapsstärkande och utvecklande insatser gentemot skolan. Referensgruppens roll är dels att säkerställa att nya stödformer passar konstområdenas verksamheter och skolornas/kommunernas behov och förutsättningar.

Målet är att ge elever möjlighet att möta fler konstuttryck i skolan. Arbetet ska vara färdigställt inom kulturplaneperioden 2021–2024.

Referensgruppens arbete

Sedan oktober 2022 har referensgruppen träffats för att ta fram underlag för pilotstöd som medverkande kommuner och kulturverksamheter ska pröva under 2023. Dessa stöd kommer att utvärderas under början av 2024.

Kommun- och kulturperspektivens åtta punkter för samverkan skola och kultur

Nästa referensgruppsmöte är den 2 maj 2023, vilket är en slags kick-off för höstens arbete.

Referensgruppens medlemmar

Medverkande kommuner

Eslöv, Helsingborg, Kristianstad, Osby, Simrishamn och Sjöbo. Från varje kommun deltar en kultursamordnare och en skolperson.

Medverkande kulturverksamheter

Wanås Konst, Konstfrämjandet Skåne, Form/Design Center, Folkets Hörna, Författarcentrum Syd, Centrum för dramatik Syd, Seriefrämjandet, Film i Skåne, Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF Malmö samt Game Habitat.

Beviljade stöd 2023

Medverkande kulturverksamheter inom de tre konstområdena har fått stöd från Region Skåne för att under 2023 prova olika kunskapsstärkande insatser för att stärka infrastrukturen för kultur barn och unga i Skåne samt kulturverksamheternas gränssnitt gentemot skolan.

Konstdepartementet får 100 000 kronor till projektet "Att utveckla skolan som konstrum" som ska utbilda 15 professionella bild- och formkonstnärer och utveckla 15 samskapande projekt i Skånska skolor.

Film i Skåne får 100 000 kronor för att tillsammans med BUFF och Game Habitat undersöka och stärka förutsättningar, möjligheter och upplägg för regionalt subventionerad skolbioverksamhet samt digitala spel under 2023.

Centrum för Dramatik Syd får 100 000 kronor till ett projekt som ska öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur (medlemmar och förmedlare) och skola (lärare, pedagoger och elever).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.