Referensgrupp skola och kultur

Det finns ett behov av en utvecklad och förstärkt regional infrastruktur när det gäller kultur för barn och unga inom konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och digitala spel. Därför har Kulturförvaltningen tillsatt en regional referensgrupp för skola och kultur.

Referensgruppens roll och syfte

Referensgruppen ska undersöka och utarbeta nya stödmodeller inom konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och digitala spel. Syftet är att ge elever möjlighet att möta fler konstuttryck i skolan.

Målet är att dels kvalificera kulturutbudet inom de tre konstområdena, dels att identifiera nya stödformer som passar områdets verksamheter samt skolornas/kommunernas behov. Nya stöd ska samverka med skolans behov och passa kommunernas förutsättningar. Arbetet ska vara färdigställt inom kulturplaneperioden 2021–2024.

Under oktober 2022 till januari 2023 träffas referensgruppen för att ta fram olika stödmodeller som medverkande kommuner och kulturverksamheter ska pröva under 2023.

Referensgruppens medlemmar

Medverkande kommuner

Eslöv, Helsingborg, Kristianstad, Osby, Simrishamn och Sjöbo. Från varje kommun deltar en kultursamordnare och en skolperson.

Medverkande kulturverksamheter

Wanås Konst, Konstfrämjandet Skåne, Form/Design Center, Folkets Hörna, Författarcentrum Syd, Centrum för dramatik Syd, Seriefrämjandet, Film i Skåne, Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF Malmö samt Game Habitat.

Beviljade stöd

Medverkande kulturverksamheter inom de tre konstområdena har fått stöd från Region Skåne för att under 2023 prova olika kunskapsstärkande insatser för att stärka infrastrukturen för kultur barn och unga i Skåne samt kulturverksamheternas gränssnitt gentemot skolan.

Konstdepartementet får 100 000 kronor till projektet "Att utveckla skolan som konstrum" som ska utbilda 15 professionella bild- och formkonstnärer och utveckla 15 samskapande projekt i Skånska skolor.

Film i Skåne får 100 000 kronor för att tillsammans med BUFF och Game Habitat undersöka och stärka förutsättningar, möjligheter och upplägg för regionalt subventionerad skolbioverksamhet samt digitala spel under 2023.

Centrum för Dramatik Syd får 100 000 kronor till ett projekt som ska öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur (medlemmar och förmedlare) och skola (lärare, pedagoger och elever).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.