Forskningssal med flaskor.

Om forskning och innovation

Skåne ska ha goda förutsättningar för forskning och innovation. Vi ska också ha ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i vår region. Vi på Region Skåne verkar för att möjliggöra detta.

Vi arbetar tillsammans med andra offentliga och privata aktörer för att uppnå fler företag, fler växande företag, fler i arbete samt en mer innovativ region. Arbetet består bland annat av investeringsfrämjande åtgärder, hjälp åt skånska företagare med att höja sin konkurrenskraft, och att stärka den skånska arbetsmarknaden genom att se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar.

Region Skåne samlar också parter i regionen för gemensamt agerande och driver på specifika insatser för att bland annat öka samverkansforskning och tillgång till testmiljöer. Genom att arbeta med dessa frågor stärks såväl forskningen och innovationen som näringslivet i Skåne.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation. FIRS arbetar med sex specialiseringsområden med tillväxtpotential, där insatser kan bidra till internationell konkurrenskraft och att lösa samhällsutmaningar.

Med gemensam kraft ska Skåne ta en ännu tydligare plats på kartan över regioner med väl utvecklad tillväxt, forskning och innovation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.