Utveckling och samverkan inom kulturarvssektorn

Region Skåne ska utveckla kulturarvssektorn i Skåne genom att initiera och koordinera kunskapsutvecklade insatser, genom ekonomiskt stöd och genom att initiera samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Sammanlagt är det 16 aktörer inom kulturarv som får verksamhetsstöd från Region Skåne. Tre regionala museer, åtta museer som får stöd för samverkan och pedagogik, fyra kulturarvsförbund samt en förening med fokus på romskt kulturarv.

De sjutton är

 • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
 • Malmö Museer
 • Regionmuseet Skåne
 • Glimmingehus/Riksantikvarieämbetet
 • Helsingborgs museum
 • Klostret i Ystad
 • Landskrona museum
 • Historiska museet vid Lunds universitet
 • Statarmuseet i Skåne
 • Trelleborgs Museer
 • Österlens museum
 • Skånes Arkivförbund
 • Skånes Hembygdsförbund
 • Skånes Hemslöjdsförbund
 • Skånes Näringslivsarkiv
 • Frantzwagner Sällskapet 

Överenskommelser med statliga myndigheter

Region Skåne har överenskommelser om samverkan inom kulturarvsområdet med Riksarkivet och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Samverkansavtalen utgår från en gemensam önskan om att utveckla kulturarvsområdet i Skåne och lyfta fram det mervärde som kan uppkomma genom samverkan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.