Sjuksköterskor har kaffepaus.

Kompetensbehov av YH-utbildningar

En av Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) uppgifter är att analysera arbetslivets behov av kompetens från yrkeshögskolan. Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Skåne i sin tur svara för vilka behov av YH-kompetens som arbetslivet i Skåne har behov av.

En av Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter är att analysera arbetslivets behov av kompetens från yrkeshögskolan. Fram till 2022 gjordes dessa analyser för de nio största utbildningsområdena inom yrkeshögskolan. Idag genomförs de i stället baserat på utbildningsinriktningar. Det innebär fler och mer nischade analyser, och som också tar upp dimensioneringen i antal platser.

Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Skåne återkoppla i vilken grad de trender som belyses ur ett nationellt perspektiv i MYH:s analyser har signifikans för Skåne samt återkoppla gällande dimensionering av platser för olika utbildningsinriktningar. För denna uppgift har representanter från branschorganisationer och företag bjudits in till dialog. YhiS och Handelskammaren medverkar i att samordna detta arbete. Resultatet lämnas årligen till MYH i september.

Då de tidigare analyserna för utbildningsområden gäller på 3-5 års sikt är de fortsatt aktuella och presenteras nedan tillsammans med några av de nya analyserna samt regional återkoppling på dessa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.