Sjuksköterskor har kaffepaus.

Kompetensbehov av YH-utbildningar

En av Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) uppgifter är att analysera arbetslivets behov av kompetens från yrkeshögskolan. Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Skåne i sin tur svara för vilka behov av YH-kompetens som arbetslivet i Skåne har behov av.

Från och med 2020 lanserades en ny modell för regional återkoppling på detta uppdrag.  Denna modell utgår från de nationella områdesanalyserna, publicerade här: myh.se

Uppdraget till regionerna är att återkoppla i vilken grad de trender som belyses ur ett nationellt perspektiv i MYH:s analyser har signifikans för just deras region.

För denna uppgift har representanter från företag och branschorganisationer bjudits in till dialog om kompetensbehov av YH. Resultatet lämnas in till MYH i augusti. Nedan finns samtliga områdesanalyser från MYH samt sammanställningar över den skånska återkopplingen på dessa. 

För 2021 års återkoppling, se samtliga filer på www.yhis.nu.

Via länk nedan finns filer att ladda ner med befintligt YH-utbildningsutbud samt mer att läsa gällande MYH:s prioriteringar i ansökningsomgång 2022. 

www.myh.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.