Fjärrlån

Tillsammans med kommunerna ska Region Skåne arbeta för en gemensam infrastruktur för media och information i Skåne. Detta förutsätter att alla folkbibliotek i Skåne deltar i mediesamarbetet över kommungränser, på delregional, regional och nationell nivå, enligt principen alla ger och alla får. 

Lån inom Skåne 

När det gäller lån mellan biblioteken i Skåne kan de nationella rekommendationerna för fjärrlån tillämpas.

Nationella rekommendationer för fjärrlån

Biblioteken inom respektive delregion lånar av varandra inom ramarna för de etablerade katalog- och mediesamarbetena. Lån från ett annat bibliotek i Skåne görs genom direktreservation i respektive bibliotekskatalog. Samma lånekort och pinkod används överallt. Observera att fjärrlån från ett annat folkbibliotek inom Skåne inte beställs via Libris. 

Bibliotekskataloger i Skåne

Lån utanför Skåne

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Enheten tillhandahåller bland annat spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som de enskilda kommunala biblioteken eller läns- och regionbiblioteken inte har kompetens att hantera själva.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Mångspråkiga lånecentralen vänder sig till folkbibliotek i Sverige och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek.

Mångspråkiga lånecentralen (beta.biblioteket.stockholm.se)

Regler och principer för depositionsbeställingar finns i central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014.

Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014

Utlandslån

Guide för fjärrlån inom Norden finns på Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. För utlandslån utom Norden hänvisas också hit.

Guide för fjärrlån inom Norden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.