Folkhälsodata och folkhälsostatistik - QlikView

Region Skåne tillhandahåller folkhälsostatistik på regional och kommunal nivå som härstammar från regionens folkhälsoenkäter. Statistiken finns tillgänglig i applikationen QlikView. I applikationen finns till exempel funktioner som gör det möjligt att jämföra en kommun mot skånesnittet eller mot en kommun i Skåne.

För att arbeta i applikationen krävs ingen inloggning. Programmet QlikView behöver inte heller vara installerat hos användaren.

Ansöka om datauttag

Möjlighet finns om särskilda krav uppfylls (exempelvis att tillhöra en avgränsad statistikfunktion eller ha en godkänd etikansökan), att ansöka om datauttag från Region Skånes folkhälsoenkäter. Det kan exempelvis vara för att kunna genomföra mer avancerade analyser som inte är möjliga i applikationen QlikView eller i forskningssyfte.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.