Skånes hamnar

Skåne är en betydande hamnregion och en stor del av Sveriges import och export går via de skånska hamnarna.

Genom brister i den anslutande infrastrukturen kan dock hamnarnas utveckling komma att begränsas. Därigenom kan Sveriges utrikeshandel och varuförsörjning också komma att påverkas.

Region Skåne och de fyra stora hamnkommunerna i regionen driver gemensamt projektet ”Hamnutveckling i Skåne”. Beskrivningar och viljeyttringar har formulerats i en broschyr, ladda hem nedan. I broschyren, presenteras därmed föreslagna åtgärder kring hur infrastrukturen kan utvecklas för att stödja hamnutveckling och sjöfart. Dessutom ges en bakgrund som bland annat rör flöden, funktioner, ekonomi samt effekter vid uteblivna investeringar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.