Särskilt viktiga satsningar i den nationella infrastrukturen

Det finns ett antal järnväg- och vägstråk som är särskilt viktiga för att åstadkomma ett sammanbundet Skåne och för att knyta samman Skåne med omkringliggande regioner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.