Man och kvinna i kontorslandskap.

Om kompetensförsörjning

Skåne står inför utmaningen att klara framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden. Vi på Region Skåne verkar för att bidra till en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

Inom en rad branscher och yrken råder stor brist på arbetskraft, arbetsgivarna har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Samtidigt är arbetslösheten inom vissa grupper hög. För att säkra en hållbar regional tillväxt är en effektiv kompetensförsörjning avgörande. Frågan kring kompetensförsörjning spänner över flera politikområden, där stat, region och kommun har olika mandat och roller. 
 
Regionens roll är att sätta mål och prioriteringar med det regionala kompetensförsörjningsarbetet, och att förmedla arbetsgivares behov av kompetens till aktörer inom det regionala kompetensförsörjningssystemet. En del av det arbetet handlar om att regelbundet ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov. 
 
Därutöver jobbar vi med att öka möjligheten till kompetensutveckling hos befintlig personal, och med att påverka ungdomar och vuxna att söka sig till utbildningar och yrken där det råder stor efterfrågan på kompetens.  
 
Genom vårt arbete kan vi på Region Skåne bidra till att det skånska näringslivet utvecklas, och att fler skåningar har ett stimulerande jobb att gå till.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.