Statistik och analys

Vi på Region Skåne följer utvecklingen i Skåne på nära håll och inom olika områden. För att vi ska kunna fatta rätt beslut för alla som bor i Skåne behövs noggranna studier och analyser.

Region Skåne är en kunskapsorganisation. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket kunskap som möjligt. Förutom att göra egna undersökningar samlar vi också in andras och gör dem tillgängliga för fler. Region Skåne hjälper också kommuner, näringsliv och lärosäten med att ta fram rapporter, analyser och undersökningar om Skåne som sedan kan brytas ner på lokal nivå.

Vi delar med oss av vår kunskap

Vi håller regelbundet webbinarier för att dela med oss av vår kunskap. På det sättet bidrar vi till att alla som arbetar med utvecklingen av Skåne får insikt om hur det ser ut i regionen, och att de beslut som fattas har stöd av statistiken.

En viktig del av arbetet med analys och statistik handlar om att ta reda på hur skåningarna lever idag, och hur de vill leva i morgon. Att kunna se och förstå stora trender som sker över tid gör att vi kan möta utmaningar och fatta välgrundade beslut. Några exempel på större undersökningar som vi genomför är folkhälsoundersökningar, resvaneundersökningar och befolkningsprognoser. Vi undersöker och analyserar även den skånska arbetsmarknaden och kompetensbehovet hos de skånska företagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.