Man och kvinna arbetar i ett växthus.

Planering och dimensionering av utbildningar

Att analysera det regionala kompetensbehovet på kort och lång sikt är avgörande för att, tillsammans med andra aktörer, fastställa mål och prioriteringar för det fortsatta regionala kompetensförsörjningsarbetet. Genom att systematiskt kartlägga och till olika utbildningsanordnare, sprida kunskap om vilka yrken det råder störst brist inom, kan nya utbildningar utvecklas och befintliga utbildningar bättre dimensioneras mot regionalt uttryckta behov.

Utbildningssystemet förser skånska arbetsgivare med efterfrågad arbetskraft. Gymnasieskolan, Komvux, folkhögskolor, yrkeshögskolan och våra högskolor och universitet ger alla ett viktigt bidrag till skånsk kompetensförsörjning.

De olika utbildningsformerna utgör en mix av statliga, kommunala och fristående huvudmän (privat och ideell sektor) och en dialog och nära samverkan är avgörande för att långsiktigt kunna påverka det regionala utbildningsutbudet. Lika viktig är dialogen och matchningen mellan behovsägare (ex regionala näringslivet) och det ordinarie utbildningssystemet. Region Skåne genomför därför insatser som sammanför och synkar behovs- och utbudsägare

Film om hur Skånes kompetensbehov kartläggs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.