Kvinna i grönt skogslandskap

Stiftelsen Skånska Landskap

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet, främst inom markområden som stiftelsen äger.

19 strövområden genom Stiftelsen Skånska Landskap

Region Skåne har gett Stiftelsen Skånska Landskap uppdraget att förvalta och sköta 19 skånska strövområden spridda över hela Skåne, som till exempel Fulltofta, Klåveröd och Snogeholm. Strövområdena bjuder på 40 mil leder för att vandra, cykla mountainbike och rida.

Stiftelsen Skånska Landskaps uppdrag är att inspirera alla skåningar att ge sig ut i naturen. Flera områden är tillgängliga även för personer med rörelsehinder. 

Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt att främja friluftslivet. Sedan 2010 är stiftelsen en självständig organisation men med ekonomiskt stöd från Region Skåne.

På Stiftelsen Skånska Landskap webbplats finns mer information om friluftsutbudet i strövområdena och tips på aktiviteter som erbjuds.

Stiftelsen Skånska Landskap är en stor markägare i Skåne. På grund av torkan uppmanar nu Stiftelsen arrendatorer att använda Länsstyrelsens betesförmedling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.