MU - medverkans- och utställningsersättning

MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga utställningsarrangörer men som är branschpraxis för alla slags utställningsarrangörer. Avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till upphovspersoner som ställer ut eller medverkar i en utställning med verk som de själva äger.

Den 30 november 2023 fattade regeringen beslut om ett nytt MU-avtal, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning.

Det nya avtalet har arbetats fram med en bred förankring, framför allt med avtalets parter; Kulturrådet (som representant för staten), Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, men även med representanter från Sveriges Museer, Konstkonsulenterna i Sverige, Moderna museet samt Region Västernorrland och Region Skånes kulturförvaltningar.

Målet med det nya avtalet är att det ska vara tydligare och enklare att använda för utställningsarrangörer och konstnärer.

De viktigaste förändringarna i det nya MU-avtalet

  • Avtalet avser att etablera god branschpraxis för området
  • Medverkansersättning definieras tydligare
  • Förenklade tariffer för utställningsersättning
  • Ingen övre gräns för antal upphovspersoner som kan få utställningsersättning
  • Ingen tidsgräns för utställnings längd vid beräkning av utställningsersättning
  • Förtydligande gällande lägsta nivå av utställningsersättning, s.k. garantibelopp
  • Förtydligande om arrangörs ansvar vid inställd utställning

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2024.

Läs och ladda ner avtalet

MU-avtal, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.