MU - medverkans- och utställningsersättning

MU är samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid ersättning. MU står för medverkans- och utställningsersättning och avtalet började gälla den 1 januari 2009. 

MU-avtalet reglerar nivåerna för ersättning till konstnärer vars verk visas på tillfälliga utställningar. Avtalet finns till för att skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer. Det är bindande för statliga myndigheter och institutioner och vägledande för aktörer med offentlig finansiering. Var tredje kalenderår räknas tarifferna upp utifrån utvecklingen av konsumentprisindex, KPI.

Ersättningarnas storlek regleras av särskilda tariffer i MU-avtalet, även lägsta ersättningsbelopp finns angivet där. Ersättningen avgörs av de tariffer som är aktuella vid tidpunkten då en arrangör och upphovsperson sluter ett avtal sinsemellan.

Avtalet revideras under 2023

Kulturrådet har i juni 2023, tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, lämnat in förslag till regeringen om ett reviderat MU-avtal. Uppdraget från regeringen har varit att göra avtalet tydligare och enklare att använda för utställningsarrangörer och konstnärer. Det nya förslaget har arbetats fram med en bred förankring, självklart med avtalets parter; Kulturrådet, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund men också med representanter från Sveriges Museer, Konstkonsulenterna i Sverige, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Region Skåne och Region Västernorrland.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.