Klimatavgift halverade Helsingborg Stads resor

Helsingborg Stad införde 2017 en klimatavgift på tjänsteresor med flyg och privat bil på 50 procent. Efter två år hade dessa resor nästan halverats.

Helsingborg Stad införde redan 2010 en klimatväxlingsmodell i sin organisation. 

Elin Sundqvist

Klimatavgiften då var 4 procent av biljettpriset på flygresan respektive 4 procent av kostnaden för resor med privat bil i tjänsten. Det blev inte så stor effekt. Några år senare höjdes avgiften till 10 procent. Men medarbetarnas resvanor fortsatte och kommunens dåvarande ekonomidirektör Ulf Krabisch reagerade över hur mycket pengar som spenderades på tjänsteresor med flyg och privat bil. Han föreslog att klimatavgiften skulle höjas till 50 procent på dessa resor, och politikerna beslutade. Sommaren 2017 infördes den nya avgiften och det gav effekt. På ett år minskade resorna med 30 procent och efter två år hade de nästan halverats, vilket medförde stora besparingar av både kostnader och utsläpp.

Pengarna som kommer in Helsingborgs klimatavgift används till att betala medarbetarnas tjänsteresor med tåg och buss i Skåne (via Skånetrafiken), och till att medfinansiera kommunens verksamheters inköp av elcyklar. Detta gör det lättare för flera verksamheter att minska sin bilanvändning.

– Allra störst effekt har vi fått på resorna till Stockholm. Vi säger ju inte att man inte får ta flyget till Stockholm, men avgiften har gett incitament att tänka efter och inte boka flyget av gammal vana. Flygresorna till Stockholm minskade redan före pandemin med omkring två tredjedelar och många medarbetare har vant sig vid att ta tåget, säger Elin Sundqvist, miljöstrateg i Helsingborg Stad.

För längre internationella flygresor har det inte synts samma förändring.

– För längre flygresor har det tidigare inte ansetts finnas något alternativ. Under corona-perioden har vi ju dock sett möjligheterna med digital teknik, så kanske digitala möten framöver kommer ersätta en del av utrikesresorna.

Helsingborg Stad har en smidig administration av klimatpengarna – både avgifter och subventioner förflyttas automatiskt via ekonomisystemet i samband med bokföringen. De pengar som inte används under ett år kan sparas till nästa år.

Elin Sundqvist lyfter fram tre tips för den som vill införa klimatväxling i sin organisation:

  • Ha ett rejält påslag så att det ger effekt! 50 procent i klimatavgift har fungerat bra för oss.
  • Kommunicera nyttan och vinsterna med klimatväxlingsmodellen ordentligt till alla medarbetare.
  • Håll avgifterna och subventionerna inom samma område, såsom resor, så att det blir tydligt vad ni vill åstadkomma. Om ni lägger en avgift på vissa resor är det bra att använda de pengarna till att underlätta hållbara alternativ till dessa resor, och inte använda pengarna till något helt annat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.