Människor går över ett övergångsställe

Befolkningsanalys

Region Skåne tar årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning väsentlig. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete. Prognoserna används även vid framtagandet av regionens regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden.

Webbinarium Skånes befolkningsprognos 2023-2032

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.