Våra prioriteringar

För att vi som bor i Skåne ska må bra krävs goda livsvillkor och levnadsvanor. Region Skånes utvecklingsarbete lägger grunden för ett hållbart samhälle.

Här skapas förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas, här kan människor bo och leva ett aktivt liv i en bra miljö och här skapas förutsättningar för ett Skåne som hänger samman. För att bidra till förverkligandet av Det Öppna Skåne prioriterar vi fyra områden för att utveckla ett hållbart Skåne:

  • Bättre hälsa för fler
  • Ett konkurrenskraftigt näringsliv
  • Stärkt kompetensförsörjning
  • Ett sammanbundet Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.