Region Skånes miljöpriser och miljöstipendier 2024

Känner du någon som har visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet? Eller vars forskning inom miljö är av betydande vikt? Det är detta som våra miljöpriser premierar.

Region Skånes miljöpris

Miljöpriset tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Prissumman uppgår till 2,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2024 är 57 300 kronor.

Hederspris i miljö

Region Skånes hederspris delas ut till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. 

Miljöstipendier

Region Skånes miljöstipendier ska i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken. Två stipendier delas ut som på 0,5 prisbasbelopp vardera. 

Årets nomineringar vidare till juryn

Sista dag för nominering till 2024 års miljöpriser var den 15 mars. Nu behandlar en jury inkomna nomineringar. Juryn föreslår en vinnare och regionala utvecklingsnämnden beslutar om vinnare av priset i slutet av sommaren. Till hösten öppnas en ny nomineringsperiod för 2025 års priser.

 

Tidigare vinnare

 • Region Skånes miljöpris

  Region Skånes miljöpris delades 2023 mellan två vinnare.

  Falkenklev Logistik

  Kan man driva ett helt åkeri på solenergi? Ja visst! Detta är i alla fall vad Falkenklev Logistik har i kikaren – att driva hela verksamheten på egenproducerad el. För sin förmåga att ligga i framkant och att bidra till samhällsutvecklingen tilldelas de Region Skånes miljöpris

  William, Victor och Doss Falkenklev.

  Local Food Nodes

  Många grönsaksodlare drömmer om att sälja sina grödor direkt till konsumenten, utan några mellanhänder som tar del av kakan. Det visade en studie som initiativtagarna till Local Food Nodes genomförde. Nu tilldelas de Region Skånes miljöpris för sitt arbete med att koppla samman lokala matproducenter med lokala matkonsumenter.

  Intervju med Local Food Nodes (pdf)

  Albin Ponnert.

  Miljöstipendier 

  Region Skånes miljöstipendium 2023 tilldelas VARVA som med regenerativa metoder bidrar till förbättrad jordhälsa, ökad biodiversitet och en mer effektiv kolinlagring.

  Miljöstipendiet tilldelas även Vaquita Technologies för grundaren Nour Akels vision och arbete med att ta itu med förorenat vatten som är ett växande problem både i vår region och globalt. Vaquita Technologies har utvecklat en teknik för att mäta och övervaka vattenkvalitet genom sensorer som ger ett konstant flöde av information för att mottagaren ska kunna ha full kontroll.

  Hederspris i miljö

  Region Skånes hederspris 2023 tilldelas Höjeå Vattenråd som spelar en nyckelroll i att hitta praktiska lösningar till de växande utmaningar som klimatförändringar idag innebär. Höjeå Vattenråd arbetar sedan 30 år i kontinuerlig dialog med förvaltningar, invånare och enskilda markägare för hållbar vattenhushållning och markanvändning som säkrar biologisk mångfald och kulturvärden, samtidigt som behoven för lantbruk, industri, bebyggelse och rekreation tillgodoses.

 • Region Skånes miljöpris delades 2022 mellan två vinnare.

  Helsingborgarnas klimatavtal belönades för sitt engagemang för en hållbar framtid med staden Helsingborg i fokus. Initiativtagarna ser en stor potential i människor som agerar lokalt, inspireras av varandra och skapar en förändring som syns i samhället. Alla kan vara del av lösningen och skapa en framtid som vi kan leva och må bra i.

  Helsingborgs klimatavtal.jpg

  Lokal Färdplan Malmö prisas för sitt för arbetet med att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. 200 aktörer har redan förbundit sig att halvera sin klimatpåverkan senast 2025. Modellen är unik och långt före föreslagen lagstiftning vilket gör Lokal Färdplan Malmö till ett föredöme för klimatneutralt byggande i Sverige.

  Lokal Färdplan Malmö.jpg

  Miljöstipendium

  Tilldelas den ideella föreningen Växtverket för deras arbete med att öka barns miljö- och naturintresse genom utomhuspedagogik och Matmissionen – Malmös sociala livsmedelsbutik vars koncept bygger på att mat som annars skulle gått till spillo säljs till mycket förmånligt pris i en butik där människor som står långt från arbetsmarknaden kan arbetsträna.

  Miljöpriserna delades ut under Region Skånes arrangemang Innovation Week på The Tivoli i Helsingborg.

 • Region Skånes miljöpris

  Region Skånes miljöpris, delades mellan två vinnare; Marint Kunskapscenter i Malmö belönades för sina kunskapshöjande insatser för barn, unga och äldre. Gårdsfisk i Kristianstad föder upp fisk på en gård och metoden etablerar ett helt kretslopp kring fisken som resulterar i hållbart odlad fisk.

  Region Skånes miljöstipendier

  Miljöstipendierna gick till Maria Glawe för Sustainable Stories, ett initiativ som ska ge hållbarhetsfrågor en naturlig plats i skolundervisningen. Konstnären Caroline Mårtensson, belönades för sina verk med juryns motivering ”hon belyser det motsägelsefulla i att vi människor både formar och förstör naturen, samtidigt som vissa av våra verksamheter är en förutsättning för bevarande av arter”.

  Hederspris i miljö

  Catarina Rolfsdotter Jansson tilldelades Region Skånes hederspris i miljö för hennes engagemang i miljöfrågor de senaste 25 åren. Genom sitt författarskap, föreläsningar och engagemang inom bland annat Föräldravrålet inspirerar Catarina andra att engagera sig i miljöfrågor och hållbarhet.

 • Region Skånes miljöpris 

  Los Perros Urban Farming och Ett hem att trivas i.

  Los Perros Urban Farming belönades för sitt engagerade arbete med den ekologiska odlingen på två hektar i Västra Skrävlinge.

  Ett hem att trivas i förenar miljöfrågor, integration och hälsa. I studion arbetar nyanlända arkitekter och designers tillsammans med svenskar som står utanför arbetsmarknaden med inredning och återanvändning av gamla möbler.

  Hederspris miljö

  Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs AB.

  Genom stöd från näringslivet och staten har Magnus fått Höganäs AB att satsa på nya tekniker för förgasning av restmaterial från skogen för att minska utsläppen av växthusgaser från industrin.

  Miljöstipendier

  Wermlands nation i Lund och Henning Gillberg.

  Henning arbetar med initiativ som White Monday, motpolen till Black Friday och Repamera, en tjänst som lagar trasiga kläder.

  Wermlands nation i Lund är Sveriges första KRAV-certifierade studentförening och arbetar aktivt för ett mer miljövänligt och hållbart studentliv i Lund.

 • Region Skånes miljöpris

  GRAM Malmö och Nyrups Naturhotell delar på årets pris.

  GRAM, som ligger i Malmö, beskriver sig som Sveriges första förpackningsfria matbutik och säljer livsmedel och hushållsprodukter i lösvikt.

  Nyrups Naturhotell finns i bokskogen i närheten av Höör och Skånes Djurpark och saknar el, centralvärme eller internetuppkoppling men har däremot sovyllehyddor och skogsduschar.

  Hederpris

  Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav.

  Rustan får priset för att han lyckats skapa engagemang och intresse för miljö och klimat kopplat till avfall, konsumtion och livsstil.

  Miljöstipendium

  Josef Appell får Region Skånes miljöstipendium för att under många år visat stort engagemang för metoden konservationsjordbruk. Denna metod innebär plöjningsfri odling, direktsådd och mellangrödor i ett system där jorden aldrig ligger öppen.

  Röda Korset får Region Skånes miljöstipendium 2017 för att under flera år bedrivit en mycket populär cykelskola för vuxna i Malmö, ett initiativ som även spridit sig till övriga Skåne.

 • Miljöpriset

  Per Modig för sitt förverkligande av sin dröm och vision om att odla ekologiska baljväxter i Skåne och Sverige. Genom satsningen har Per minskat på transporterna av baljväxter till Sverige samt ökat produktionen av ekologisk och nyttig mat.

  EkoBalans Fenix AB för sina lösningar för hållbar återvinning av fosfor och kväve. Ekobalans teknologier gör avfall till resurs genom att återcirkulera fosfor och kväve, vilket är mycket viktigt i ett framtida alltmer cirkulärt och fossilfritt samhälle.

  Miljöstipendier

  Emelie Svensson för sin idé att skapa en innovativ återvinningsmodell där spill av konstfiberpolyester ska bli en tillgång inom modebranschen och sluta kretsloppet i en bransch som i många år byggt på råvaruuttag med slit och släng.

  URBI för att de med sin verksamhet att utveckla biodling, skapa jobb och erbjuda närodlade, biodlingsrelaterade produkter förenar såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. De har en förmåga att genom deltagardriven pedagogik nå och engagera såväl ungdomar, personer med funktionsnedsättning som personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Hederspriset

  Till Daniel Åberg för sitt outtröttliga engagemang och driv att i Länsstyrelsen Skånes tjänst ständigt se möjligheterna att utveckla Kullaberg. Genom hållbarhetssatsningar, förbättrad tillgänglighet, utvecklade samarbeten med närings- och föreningsliv samt naturvårdsprojekt.

 • Miljöpriset

  Miljöpriset 2015 gick till Malmöbaserade Rude Food – Sverige första matsvinncatering och en av världens första klimatpositiva restaurang. Verksamheten drivs som en ideell förening och grundades av Zeenath Hasan. Rude Food samlar in och tillagar mat som slängts från företag längs med hela värdekedjan. Maten säljs sedan till konsumenter till ett "vanligt" restaurangpris. Det överskott som skapas går till välgörande ändamål.

  Läs mer om Rude Food

  Hederspriset 

  Thomas Augustsson, Helsingborgs stad

  Region Skånes hederspris inom miljö gick till Thomas Augustsson, teknisk chef på Fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad. De senaste 15 åren har Fastighetsförvaltningen lyckats minska sin årliga energianvändning med cirka 45 procent, och jobbar hårt för att snart bli fossilfria.

  Miljöstipendium

  Klimatfestivalen Malmö

  Ett av miljöstipendierna gick till Klimatfestivalen i Malmö - ett nytt sätt att bemöta klimatfrågan. Genom kultur skapas engagemang och en positiv känsla av att det faktiskt går att göra något åt klimatförändringarna. Det handlar om att uppmärksamma klimatfrågan ur olika perspektiv och framförallt visa på de hållbara lösningar som finns, vilket ger energi och kraft till människor att fortsätta kampen för ett bättre klimat. 

  Karin Warlin

  Det andra miljöstipendiet gick till Karin Warlin, lärare på Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona. Karin har ett starkt engagemang för hållbar utveckling och har på eget initiativ spridit Earth Day, som infaller den 22 april, på skolan. De senaste åren har även andra skolor, affärer och bibliotek hakat på.

 • 2014

  • Miljöpriset: Tullstorpsåns ekonomiska förening och Cykelköket Malmö
  • Hederspriset: Charlotte Lindström, kommunekolog
  • Miljöstipendium: Hållbara Hardeberga

  2013

  • Miljöpriset: Sven Norup, Norups gård Knislinge och  Magnus Nyman, Mobile Organic Piggery (MOP)
  • Hederspriset: Per Lundgren, elbilsexpert på Öresundskraft
  • Miljöstipendium: Askungarnas förskola för barn 1-6 i Ask, Svalövs kommun och Theo Bodin, doktorand i arbets- och miljömedicin

  2012

  • Miljöpriset: Fredrika Gullfot, Simris Alg AB
  • Hederspriset: Sten Björk
  • Miljöstipendium: Ida Hein Olsson och Samuel Thelaus, samt  Johan Ljungqvist

  2011

  • Miljöpriset: Jenny Berger, grundare Big Hair Mama
  • Hederspriset: Klas Nyberg, Miljöverkstaden Helsingborg stad
  • Miljöstipendium:  Kiran Maini Gerhardsson, arkitekt och illustratör med bas i Lund, samt  Patrik Olsson, doktorand i kulturgeografi vid Lunds universitet

  2010

  • Miljöpriset: Mikael Kristersson, frilansande naturfilmare och Emil Jensen, frilansande artist
  • Hederpriset: Sven-Erik Magnusson, Kristianstads Biosfärskontor
  • Miljöstipendium: Ebba Malmqvist, Lunds universitet, samt  Sven Heibel och Oleg Iztumenko

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.