Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak

Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett gränsregionalt samarbetsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin inkluderar regioner i delar av Sverige, Danmark och Norge och möjliggör bland annat svensk-danska projekt inom Greater Copenhagen. EU-finansieringen har höjts från 50 till 60% i den nya perioden.

Programmets mål

Programmets mål är att bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor inom fyra fokusområden:

  • Innovationer och entreprenörskap
  • Grön omställning – energi/klimatanpassning/cirkulär ekonomi
  • Gränslös arbetsmarknad
  • Transporter och mobilitet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.