Fyra personer i kontorsmiljö.

Invest in Skåne

Region Skåne arbetar under varumärket Invest in Skåne med investeringsfrämjande, talangattraktion och internationell marknadsföring av Skåne.  

Målet med arbetet är att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling av regionen samt skapa ett nav för internationella affärsmöjligheter, ny teknikutveckling och innovation.

Inom ramen för Invest in Skåne tillhandahåller avdelningen för regional utveckling professionell rådgivning och tjänster till internationella företag och investerare som överväger Skåne för framtida investeringar.

I samarbete med regionala och nationella aktörer, utvecklar och ansvarar vi för varumärkesstrategin för Skåne som affärsregion. Vi ansvarar även för att utveckla varumärket Greater Copenhagen Region tillsammans med Copenhagen Capacity.

Skånes internationella konkurrenskraft stärks genom att:

  • Positionera och marknadsföra Skåne och Greater Copenhagen Region som en globalt attraktiv affärsregion. 
  • Attrahera utländska företagsetableringar.  
  • Attrahera utländska kapitalinvesteringar. 
  • Bidra till att internationella företag i Skåne expanderar och bibehåller sin verksamhet i regionen. 
  • Attrahera och behålla internationella talanger och spetskompetens. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.