Tågräls från fågelperspektiv

Skånebilden

År 2015 ställde sig Region Skåne och sju skånska kommuner bakom Skånebilden – en gemensam skånsk ståndpunkt som togs fram i samband med förhandlingen om höghastighetsjärnväg, den s.k. Sverigeförhandlingen. I Skånebilden enades parterna om de viktigaste satsningarna i den skånska järnvägsinfrastrukturen.

I Sverigeförhandlingen utformades förslag på utbyggnad av ett nytt system för höghastighetståg som skulle koppla ihop storstadsområden Stockholm, Göteborg och Skåne. Avtalet innehöll också satsningar på cykel, kollektivtrafik och bostäder genom det parallellt förhandlade Storstadsavtalen. Regeringen har dock inte godkänt avtalsförslaget i Sverigeförhandlingen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.