Svetsare i arbete.

Teknikcollege

Teknikcollege Skåne startade 2008. Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Teknikcollege drivs och finansieras idag av Region Skåne. Region Skåne finansierar Teknikcollege Skåne så att skånska företag och offentliga arbetsgivare ska kunna rekrytera de kompetenser som de behöver. ​

Utbildningarna möter det regionala kompetensbehovet​ och förser skånska arbetsgivare med efterfrågad arbetskraft. Inom en rad branscher och yrken råder stor brist på arbetskraft. Därför arbetar Region Skåne med Teknikcollege Skåne för att påverka både ungdomar och vuxna att söka sig till utbildningar och yrken där det råder stor efterfrågan på personal.

Se filmen om Teknikcollege

Bakom Teknikcollege konceptet står också Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Teknikcollege möjliggör arbetet med kompetensförsörjning inom svensk industri för att säkerställa tillväxt och konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Teknikcollege Skåne har 316 samverkansföretag.

Teknikcollege Skåne finns i flera kommuner och har i dagsläget 29 certifierade utbildningar inom gymnasienivå, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Vi certifierar in utbildningar inom Industri, Teknik, El- automation, Naturvetenskap, Naturbruk (skog) och fordon.

  • Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Som företag har man möjligheten att påverka utbildningarnas utbud så att de studerande utbildas i de färdigheter och kunskaper som företagen efterfrågar. Att engagera sig i Teknikcollege  innebär också att få välja den bästa kompetensen först och att ni som företag lär känna och kan lära upp den studeranden redan under skoltiden och på så sätt förkorta vägen mot anställning. Inom Teknikcollege skapar man en direktkontakt med nästa generations medarbetare.

  • Teknikcollege är en kvalitetsstämpel, där grunden vilar på åtta kvalitetskriterier, som följs upp årligen på lokal, regional och nationell nivå. Teknikcollege för samman näringsliv, utbildare, kommuner och studeranden och ser till att utbildningarna anpassas efter de lokala och regionala behoven som finns. Värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar är otroligt stort. Vinsterna är många och sträcker sig från samhällsnivå till individnivå. Det kan handla om samverkan utanför kommungränserna, öka söktryck till utbildningarna, marknadsföring med mera.

  • Ni blir en del av ett nätverk både inom och utanför regionen, men också en del i ert lokala nätverk eftersom företagen ständigt är närvarande i utbildningarna. De utformar och deltar i undervisningen samt erbjuder praktikplatser, sommarjobb, föreläsningar, projekt, med mera. Ni får erbjudanden om utbildning och fortbildning för lärare och för möjlighet att anordna olika events för att bla öka söktrycket till utbildningarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.