Samverkansinsatser 2024 - godkända projekt

Skåne erbjuder många alternativ för unga att lära sig mer om entreprenörskap samt vässa sina entreprenöriella talanger. Under 2024 kommer fyra projekt pågå i 11 kommuner för att främja samverkan kommuner emellan om det unga entreprenörskapet i Skåne.

Kommunerna har en mycket viktig roll och har ett stort ägandeskap i att få sina unga medborgare aktiverade. Därför tilldelar Region Skåne 11 kommuner som vill arbeta mer tillsammans totalt 400 000 kronor för att: 

  • Underlätta dialog och uppmuntra samverkan mellan kommuner och, i viss mån, organisationer som främjar ungas entreprenöriella lärande. 
  • Finansiera insatser vars mål är att gemensamt utveckla arbetet med ungt entreprenörskap, antingen för en regiondel eller för hela Skåne. 
  • Bidra till att fler unga, över hela Skåne, får tillgång till insatser inom ungt entreprenörskap. 
  • Skapa långsiktig samhällsnytta genom att stärka kommunernas insatser för unga entreprenörer i alla delar av Skåne. 
  • Långsiktigt bidra till att fler unga vuxna får kunskap om bristyrken, entreprenörskap och arbetslivet. 

Detta kommer göras genom de fyra projekten nedan som blivit tilldelade 100 000 kronor var för specifika insatser utefter behov definierade på kommunal nivå.  

Future x Sydwäst – 100 000 kronor

Lunds kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Burlövs kommun  
 
Projektet Future x Sydwäst strävar efter att stärka ungas entreprenörskap i sydvästra Skåne genom en samordnad plattform. Genom evenemang som UF Startup och "Youth Fair" samt samverkan med kommuner och näringsliv siktar man på att stödja över 800 UF-företagare och 250 Sommarentreprenörer från Lund med omnejd. Målet är att främja ungas entreprenörskap inom regionens specialiseringsområden, självförsörjning, förmågeutveckling för arbete eller studier samt samhällsinsatser inom kultur och socialt entreprenörskap.

Storträff – 100 000 kronor 

Lunds kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Vellinge kommun, Burlövs kommun 
 
Projektet fokuserar på att arrangera en gemensam heldagsträff för Sommarentreprenörer i Skåne för att öka deltagarnas möjlighet till entreprenöriellt lärande och stärka den gemensamma röda tråden kring ungt entreprenörskap i regionen. Medel söks för att täcka omkostnader såsom resor, lunch och föreläsare. Träffen planeras bidra till långsiktig samverkan genom att gemensamt utforma innehåll och skapa kopplingar till främjarsystemet i Skåne. Planeringen startar vecka 15 och träffen är planerad att äga rum den 20 juni i Lund med deltagande från Lund, Kävlinge, Lomma, Vellinge och Burlöv, vilket förväntas inkludera cirka 250 Sommarentreprenörer. Samverkan valdes för att skapa en enhetlig kommunikation kring entreprenörskap för unga och undvika fragmentering av insatser. 

Samverkansprojekt 2024 – 100 000 kronor 

Perstorps kommun och Klippans kommun 
 
Projektet syftar till att stärka ungt entreprenörskap i Perstorp och Klippan, två områden i Skåne där ungdomsarbetslösheten är hög och motivationen bland unga är låg. Genom samverkansinsatser planeras tre huvudspår: kompetensutveckling för skolpersonal och elever, etablering av nya samverkansformer mellan kommunerna och ett fortsatt arbete med Project Powerstep 2.0 för att främja unga entreprenörers förmågor. Målet är att långsiktigt stärka unga vuxna genom entreprenörskap och minska ungdomsarbetslösheten. Planeringen startar i april och avslutas med utvärdering i november. Projektet förväntas nå mellan 50-70 unga direkt och 500-1000 unga indirekt över flera år. Genom ett långsiktigt tvärsektoriellt samarbete och dialog med andra aktörer i regionen strävar projektet också efter att sprida sina resultat och möjligen skala upp insatserna till fler kommuner.

Gymnasieskolor och KAA möter Nyföretagarcentrum Sydost – 100 000 kronor  

Ystads kommun, Simrishamns kommun, Tomelilla kommun, Sjöbo kommun 
 
Projektet "Samverkansinsatser för unga entreprenörer 2024" syftar till att väcka intresse och nyfikenhet kring entreprenörskap bland gymnasieelever och ungdomar i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla. Genom samverkan mellan Gymnasieskolor, Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och Nyföretagarcentrum (NFC) planeras olika aktiviteter och workshops för att inspirera ungdomar att våga testa sina entreprenöriella förmågor. Målet är att alla elever och ungdomar i dessa kommuner ska känna till Nyföretagarcentrum och dess stöd för blivande entreprenörer. Genom föreläsningar, workshops och individuellt stöd erbjuds ungdomarna möjlighet att utforska möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Projektet, som pågår från april till november, har hög genomförbarhet och förväntas nå en bred målgrupp genom samarbete med skolorna och spridning av resultat på kommunernas hemsidor samt via NFC:s kanaler. 
 
Sammantaget bedöms de beviljade insatserna tillsammans skapa en bred helhetsbild kopplat till uttryckta behov och vi ser fram emot att följa och ta del av resultaten. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.