Digitaliseringscheckar

Syftet med digitaliseringschecken är att hjälpa dig att skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik.

Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system.

Projektet ska vara nivåhöjande. Det innebär att det ska tillföra ny kompetens till företaget, och gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du vill utveckla verksamheten, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.