• Hus och vatten i Åhus.

  Foto: Frits Meyst

Sommarentreprenörerna

Varje sommar får hundratals ungdomar runtom i Skåne chansen att prova på att starta företag i stället för att ha ett traditionellt sommarjobb.

Genom denna utlysning medfinansierar Region Skåne de kommuner som under sommaren genomför insatser med syfte att öka ungas kunskap om entreprenörskap och utveckla deras entreprenöriella förmågor.

Ta del av de sommarlovsprojekt som sker runtom i Skåne i sommar

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge

Region Skånes fokus på kompetensförsörjning

I den regionala utvecklingsstrategin är ett visionsmål att Skåne ska vara en stark och hållbar tillväxtmotor. För att uppnå denna vision är en stark regional kompetensförsörjning väsentlig.   
  
Utlysningen för Sommarentreprenörerna sker inom ramen för prioriteringen ”Stärkt kompetensförsörjning” och delmålet medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval. Målet med utlysningen är att öka ungas kunskap om entreprenörskap och främja deras entreprenöriella förmågor.

Region Skåne vill genom denna utlysning:

 • Öka kommuners möjlighet att genomföra någon form av projekt under sommaren med fokus på att öka ungas kunskap om entreprenörskap och utveckla deras entreprenöriella förmågor. 
 • Underlätta ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. 
 • Skapa långsiktig samhällsnytta genom att öka ungas medvetenhet kring vilka utbildnings- och/eller yrkesval som bidrar till att Skåne är en stark och hållbar tillväxtmotor. 
 • Öka engagemang och samverkan mellan förvaltningar i kommuner. 
 • Öka kontakt och samarbete över kommungränserna.
 • Främja och stärka arbetet för ett jämställt och jämlikt Skåne.  

Region Skånes insatser:

 • Erbjuder finansiellt stöd till kommuner. 
 • Bjuder in till nätverks- och erfarenhetsträffar. 

Vilka kan söka?

Kommuner i Skåne. 
 
Kommunerna ska, på egen hand eller tillsammans med andra finansiärer såsom stiftelser, finansiera minst 50% av kostnaderna. Det finansiella stödet från Region Skåne ska ge ett mervärde till en insats under sommaren som redan prioriteras kommunalt. 
 
Region Skåne erbjuder 3 000 kronor per deltagare, men ett maxbelopp på 150 000 kronor per kommun. 

Viktigt att ansöka om ett rimligt antal deltagare

I ansökan uppskattar varje kommun hur många deltagare som anses rimligt. Utbetalning sker efter genomförandet då definitivt antal deltagare ska rapporteras. Summan för utbetalning kommer därför att anpassas till utfall av deltagare (om ansökt antal är 15 personer men utfallet blir 10 deltagare, utbetalas 30 000 kronor). Eftersom det finns en begränsad budget är det viktigt att varje kommun ansöker om ett rimligt antal ungdomar. 
 
Utbetalning av medel kommer att ske under hösten när rekvisition och rapport har skickats in.  
 
Skulle en person behöva avsluta sitt deltagande under sommaren kan kommunen fortfarande få full utbetalning, förutsatt att det hunnit innebära kostnader för kommunen.  

Datum för ansökan

Ansökan är nu stängd. Tilldelningsbeslut sker cirka två veckor efter sista ansökningsdatum. 

Budget beslutas i februari – en förutsättning för finansiering

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd antog verksamhetsplan och budget för 2023 den 17 februari. Genomförandet av satsningen på Sommarentreprenörer förutsätter ett beslut i nämnden.  

Ny utlysning för samverkansinsatser 2023

I år genomför Region Skåne en ny utlysning där organisationer och/eller kommuner tillsammans kan söka medfinansiering för särskilda insatser som gynnar hela Skåne. Syftet är att initiera projekt och initiativ under 2023 som drivs av flera parter och skapa ett brett och tydligt utbud av möjligheter för unga entreprenörer i hela Skåne. Ansökan är öppen mellan den 6-16 mars.

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne senast den 30 september 2023. 

Kommunikation 

I både digital och tryckt marknadsföring ska det framgå tydligt att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På så sätt bidrar verksamheten till att öka invånarnas kännedom om att regionala skattemedel bidrar till ungt entreprenörskap i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.