Regional mobilisering kring ESS och MAX IV

Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund är de enskilt största satsningarna på forskningsinfrastruktur i Sveriges historia.

För att utreda hur vi maximerar samhällsnyttan och fångar upp spin-off-effekterna kring anläggningarna startades januari 2010 det regionala samverkansprojektet ESS MAX IV i regionen – Tillväxt Innovation
Tillgänglighet Attraktivitet (TITA).

Under 2022, 10 år senare, har effekterna utvärderat, och dessa finns tillgängliga i rapporten Utvärdering av TITA-projektet ESS MAX IV i regionen.

TITA

Under 2010–2012 bedrev Region Skåne i samarbete med 42 andra offentliga aktörer i Skåne och Blekinge projektet "ESS MAX IV i regionen - TITA". Förkortningen står för Tillväxt och Innovation (TI) samt Tillgänglighet och Attraktivitet (TA).

Rapporter

Projektets slutrapporter kan laddas ned här.

Strategier och resultat

Av projektets resultat framgår tydligt vilka insatser som krävs för att både region och nation ska få ut största möjliga effekt av ESS och MAX IV. För att säkra spridningseffekter i hela regionen ska vi:

 • Stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft
 • Bygga en stark utbildningsregion
 • Skapa dynamiska forskningsmiljöer
 • Öka tillgängligheten i hela regionen
 • Utveckla regionens internationella attraktivitet

Bland de omedelbara behov som identifierats av TITA finns:

 • Behovet av att bygga upp starka kopplingar mellan industri, akademi och anläggningar och av att skapa stödfunktioner både för leverans till och industriell användning av ESS och MAX IV.
 • Nödvändigheten av satsningar inom skolan som leder till ett ökat intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningsval.
 • Betydelsen av att integrera forskningsanläggningarna med utbildningssystemet för att skapa möjligheter för teknikutveckling och spridningseffekter för industrin.
 • Behovet av en öppen innovationsarena för att skapa en stark innovationsmiljö kring anläggningarna. Den behövs för att skapa den beredskap och snabbhet som krävs för att regionen ska vara en bra mottagare av nya idéer och verksamheter.
 • Nödvändigheten av ett ökat bostadsbyggande och av transportinfrastruktursatsningar för att öka tillgängligheten till ESS och MAX IV från hela regionen .
 • Behovet av att utveckla det goda värdskapet och göra regionen internationellt attraktiv för människor och företag, bland annat genom att säkra tillgången till internationella skolor och olika typer av bostäder.

Dokument

 • Regional mobilisering kring ESS och MAX IV

  ( .pdf, 10,3 MB)

  Ladda ner
 • Kortversion

  ( .pdf, 3,6 MB)

  Ladda ner
 • Regional Mobilisation around ESS and MAX IV

  ( .pdf, 15,9 MB)

  Ladda ner
 • Short version

  ( .pdf, 2,2 MB)

  Ladda ner
 • TA1 - Samhällsplanering och transportinfrastruktur

  ( .pdf, 11,6 MB)

  Ladda ner
 • TA2 - Markregister Syd

  ( .pdf, 3,9 MB)

  Ladda ner
 • TA3 - Förstudie kring kompetensförsörjning

  ( .pdf, 5,2 MB)

  Ladda ner
 • TI1 - Mottagarorganisation Syd

  ( .pdf, 3,7 MB)

  Ladda ner
 • TI2 - Marknadsföring sydsvenska världsanläggningar

  ( .pdf, 3 MB)

  Ladda ner
 • TI3 - Mötesplats Lund NE

  ( .pdf, 6,1 MB)

  Ladda ner
 • TI4 - Uppdatera och förankra den existerande framsynen

  ( .pdf, 6,1 MB)

  Ladda ner
 • TI5 - ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet

  ( .pdf, 3,2 MB)

  Ladda ner
 • TI6 - ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet

  ( .pdf, 4,1 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.