• En grupp med kvinnor och män, unga och gamla, står med höjd och knuten högerhand och ropar. De är klädda i gammaldags kläder. De spelar teater.

  Sömmerskor och arbetare strejkar i Alla Tiders Teaters vandringsmusikal "Skjortkravallerna" som fick produktionsstöd våren 2023. Foto: Pål Sommelius

Produktionsstöd publik verksamhet

Produktionsstöd är ett kulturstöd för publik verksamhet på professionell nivå och kan sökas vid två tillfällen under året. Här hittar du praktisk information om vad som gäller och hur du söker.

Innehåll på sidan

Detta kan du söka produktionsstöd för

Detta kan du inte söka produktionsstöd för

Detta krävs för att söka produktionsstöd

Så mycket pengar kan du ansöka om

Bedömning av ansökan

Ansökningstider

Så redovisar du ditt projekt

Om du har frågor

Ansök

Detta kan du söka produktionsstöd för

Produktionsstöd är ett kulturstöd för publik verksamhet på professionell nivå. Stödet ska bidra till ett rikt och brett kulturutbud och en kulturell mångfald för invånare och besökare i Skåne. Stödet omfattar olika konst- och kulturområden och avser publika kulturarrangemang eller konstnärlig produktion som leder till publika arrangemang.

Produktionsstöd kan exempelvis sökas för:

 • föreställningar
 • konserter
 • utställningar
 • festivaler
 • publika arrangemang/evenemang

Detta kan du inte söka produktionsstöd för

Produktionsstöd ges inte till:

 • projekt vars huvudsakliga innehåll är utgivning eller produktion av medier, som till exempel musik- eller bokutgivning, film- eller datorspelsproduktion, webblösningar eller översättningar
 • föreställningar, konserter eller publika arrangemang/evenemang som bedöms vara ordinarie kontinuerlig verksamhet
 • amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan
 • verksamheter som har verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd
 • verksamheter som har skulder till staten för skatt och avgift eller som har ansökt om konkurs eller är i likvidation
 • projekt som genomförts innan beslutsdatum

Detta krävs för att söka produktionsstöd

Du som söker ska vara en juridisk person (till exempel ideell eller ekonomisk förening, bolag, stiftelse) eller en fysisk person med F-skattsedel och bedriva professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne. Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

För att säkerställa en bredare finansiering och ett bredare intresse kan Region Skåne bara vara delfinansiär. Det betyder att stöd beviljas enbart till projekt som också har stöd av annan finansiär. Biljett- och entréintäkter eller egen arbetstid räknas inte som delfinansiering även om de utgör en del av budgeten.

Undantag från medfinansieringskravet kan göras för ansökningar om belopp upp till 50 000 kronor.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade produktionsstöden har hittills legat på mellan 25 000 kronor och 380 000 kronor.

Bedömning av ansökan

Projekt som beviljas produktionsstöd ska bidra till att uppfylla Region Skånes kulturpolitiska mål:

Hela Skåne ska utvecklas och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Vid bedömningen av ansökan vägs följande (ej rangordnade) perspektiv in:

 • nyskapande och experimentellt
 • kvalitet och konstnärlig höjd
 • breddat deltagande och nya publikgrupper
 • kulturutveckling för och med barn och unga och unga vuxna utifrån ett rättighetsperspektiv
 • främjande av nationella minoriteters språk och kultur
 • samverkan med annan aktör
 • tillgänglighet, geografisk spridning och betydelse för Skåne
 • utbyte mellan konst- och kulturformer
 • utbyte och spridning av erfarenheter

Varje ansökan måste inte uppfylla alla perspektiv. Det vi tittar på är helheten i varje sökomgång.

Ansökningstider

Region Skåne utlyser produktionsstöd för publik verksamhet vid två tillfällen under året, en gång på våren och en gång på hösten. 

2024

Ansökan under våren 2024 är öppen 16 januari - 6 februari klockan 12.00*.

Ansökan under hösten 2024 är öppen 12 augusti – 10 september klockan 12.00*.

Du som sökt stöd under tio prisbasbelopp (525 000 kronor för 2023) får besked i mitten av april. Stöd över tio prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd och besked lämnas efter det.

* Vänligen observera att ansökningar som skickas in efter klockan 12.00 mitt på dagen sista ansökningsdag hanteras inte.

Så redovisar du

Om du får produktionsstöd behöver du skicka in en redovisning när produktionen är genomförd. I redovisningen beskriver du hur projektet gick och vilka inkomster och utgifter du har haft. Du måste redovisa senast det datum för redovisning som finns angivet i bidragsbeslutet.

Du redovisar i samma e-tjänst som du ansökte i

Från 2022 söker du produktionsstöd via Region Skånes ansökningsportal. Om du beviljas stöd ska du sedan redovisa stödet i samma e-tjänst. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den e-postadress som anges i ansökan.

Redovisning för projekt beviljade före 2022

Du som har sökt stöd via vårt gamla system, ”E-handlingar”, behöver redovisa på blankett. Beställ blanketten genom att mejla till kultur@skane.se. Ange vilken utlysning det gäller, namn på beviljat projekt samt diarienummer. Skriv ”Redovisningsblankett” i ämnesraden.

Om du har frågor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du ansvarig utvecklare på Kulturförvaltningen.

Rådgivning ansökningar

Ansök

Du ansöker via Region Skånes ansökningsportal där du loggar in med e-legitimation.

Var förberedd innan du börjar fylla i din ansökan. Läs instruktioner och ansökningsformulärets frågor i dokumentet: Att söka produktionsstöd (pdf)

Registrera din organisation

För att kunna söka stödet måste du först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång.

Ansökningsportalen skiljer på personkonto och organisationskonto. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer, därför ska du välja organisationskonto.

Saknar du e-legitimation (så som BankID eller Freja eID), eller har problem med att logga in, kontakta Kulturförvaltningen

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.