Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

Riksteatern Skåne förmedlar, enligt riktlinjer, Region Skånes bidrag till arrangörer av scenkonstföreställningar.

Med scenkonst menas teater, dans och cirkus.

Subventioner

Arrangörsstöd

Region Skånes kulturförvaltning subventionerar offentliga professionella scenkonstföreställningar som arrangeras av teaterförening eller av annan förening i kommunen.

Scenkonstsubvention

Region Skånes kulturförvaltning subventionerar professionella scenkonstföreställningar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Även resor till och från scenkonstarrangemang kan subventioneras.

Kultur i vården

Region Skånes kulturförvaltning erbjuder äldreomsorgen subventionerad scenkonst samt subvention av barn- och ungdomsföreställningar inom barn- och ungdomssjukvården.

Region Skånes arrangörsstöd, scenkonstsubventioner till skola och förskola samt subventioner av scenkonst inom kultur i vården hanteras och fördelas av Riksteatern Skåne.

Saltosubvention

Region Skånes kulturförvaltning subventionerar professionella dansföreställningar i förskolan till och med gymnasieskolan såväl som offentliga föreställningar inom ramen för barn- och ungdomsdansfestivalen Salto! Saltosubventionen hanteras av Dansstationen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.