• På en rund metalltunna sitter en kvinna och en annan kvinna står på händerna. De är cirkusartister.

  Lumo Company var med på New Horizons Summit 2023. Våren 2023 fick Cirkus Syd stöd för att planera och utveckla mötesplatsen. Foto: Claudia Svensson

Utvecklingsstöd kultur

Region Skåne vill attrahera och fånga det nyskapande. Utvecklingsstödet ska tillvarata och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet och kan sökas vid två tillfällen under året.

Innehåll på sidan

Detta kan du söka utvecklingsstöd för

Detta kan du inte söka utvecklingsstöd för

Detta krävs för att söka utvecklingsstöd

Bedömning av ansökan

Så mycket pengar kan du ansöka om

Ansökningstider

Så redovisar du ditt projekt

Om du har frågor

Ansök

Detta kan du söka utvecklingsstöd för

Utvecklingsstöd är ett kulturstöd som ska tillvarata och synliggöra idéer till utveckling. Du kan söka utvecklingsstöd för projekt som främjar framsteg inom konstnärlig eller kulturell utveckling och leder till kvalitativ eller strukturell förändring. Utvecklingsprojektet behöver ha regional relevans och bidra till kulturell mångfald.

Utvecklingsstöd kan sökas för:

 • utveckling av nya arbetsmetoder, processer och tekniker
 • förstudier och idéutveckling
 • uppbyggnad/etablering av verksamheter
 • etablering/utveckling av nätverk
 • kompetensutveckling, kunskapsdelning eller kompetensstärkande insatser som omfattar flera aktörer
 • samarbeten/samverkan lokalt, regionalt, interregionalt eller internationellt

Detta kan du inte söka utvecklingsstöd för

Utvecklingsstöd kan inte sökas för ordinarie verksamhet, investeringar i lokaler eller utrustning.

Utvecklingsstöd kan inte heller sökas av av aktörer som har verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd eftersom finansiering av utveckling ingår i verksamhetsstödet. Däremot går det bra att ingå som samarbetspart.

Stöd beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Stöd ges inte heller till organisation som har ansökt om konkurs eller är i likvidation.

Detta krävs för att söka utvecklingsstöd

Du som söker ska vara en juridisk person (till exempel ideell eller ekonomisk förening, bolag, stiftelse) eller en fysisk person med F-skattsedel och bedriva professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne. Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

För att säkerställa en bredare finansiering och ett bredare intresse kan Region Skåne bara vara delfinansiär. Det betyder att stöd beviljas enbart till projekt som också har stöd av annan finansiär. Biljett- och entréintäkter eller egen arbetstid räknas inte som delfinansiering även om de utgör en del av budgeten.

Undantag från medfinansieringskravet kan göras för ansökningar om belopp upp till 50 000 kronor.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan söka. De beviljade utvecklingsstöden har hittills legat på mellan 30 000 kronor och 400 000 kronor.

Bedömning av ansökan

Projekt som beviljas utvecklingsstöd ska bidra till att uppfylla Region Skånes kulturpolitiska mål:

Hela Skåne ska utvecklas och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Vid bedömningen av ansökan vägs följande (ej rangordnade) perspektiv in:

 • av vikt för Skånes konst- och kulturliv
 • nyskapande och experimentellt
 • stärka och utveckla samverkan
 • utveckla kultur för och med barn och unga och unga vuxna utifrån ett rättighetsperspektiv
 • främja nationella minoriteters språk och kultur
 • pröva nya arbetsmetoder och nya sätt att nå, möta eller engagera publiken
 • konstnärligt utbyte lokalt, regionalt, interregionalt eller internationellt

Varje ansökan måste inte uppfylla alla perspektiv. Det vi tittar på är helheten i varje sökomgång.

Ansökningstider

Region Skåne utlyser utvecklingsstöd vid två tillfällen under året, en gång på våren och en gång på hösten.

2024

Ansökan under våren 2024 är öppen 16 januari - 6 februari klockan 12.00*.

Ansökan under hösten 2024 är öppen 12 augusti – 10 september klockan 12.00*.

Du som sökt stöd under tio prisbasbelopp (525 000 kronor för 2023) får besked i mitten av april. Stöd över tio prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd och besked lämnas efter det.

* Vänligen observera att ansökningar som skickas in efter klockan 12.00 mitt på dagen hanteras inte.

Så redovisar du

Om du får utvecklingsstöd behöver du skicka in en redovisning när projektet är genomfört. I redovisningen beskriver du hur projektet gick och vilka inkomster och utgifter du har haft. Du måste redovisa senast det datum för redovisning som finns angivet i bidragsbeslutet.

Du redovisar i samma e-tjänst som du ansökte i

Från 2022 söker du utvecklingsstöd via Region Skånes ansökningsportal. Om du beviljas stöd ska du sedan redovisa stödet i samma e-tjänst. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den e-postadress som anges i ansökan.

Redovisning för projekt beviljade före 2022

Du som har sökt stöd via vårt gamla system, ”E-handlingar”, behöver redovisa på blankett. Beställ blanketten genom att mejla till kultur@skane.se. Ange vilken utlysning det gäller, namn på beviljat projekt samt diarienummer. Skriv ”Redovisningsblankett” i ämnesraden.

Om du har frågor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du ansvarig utvecklare på Kulturförvaltningen.

Rådgivning ansökningar

Ansök

Du ansöker via Region Skånes ansökningsportal där du loggar in med e-legitimation.

Var förberedd innan du börjar fylla i din ansökan. Läs instruktioner och ansökningsformulärets frågor i dokumentet: Att söka utvecklingsstöd (pdf)

Registrera din organisation

För att kunna söka stödet måste du först registrera din organisation. Du behöver bara registrera din organisation en gång.

Ansökningsportalen skiljer på personkonto och organisationskonto. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer, därför ska du välja organisationskonto.

Saknar du e-legitimation (så som BankID eller Freja eID), eller har problem med att logga in kontakta Kulturförvaltningen

 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.