• Besöksdagen på Ifö Center under Samtidskonstdagarna 2023. Foto: Jaana Järretorp/Region Skånes kulturförvaltning

Deltagarstöd: fokus samtidskonst 2024

Region Skåne vill stärka förutsättningarna för konstnärer och curatorer, verksamma i Skåne, att kunna delta i samtidskonstarrangemang i Sverige och internationellt.

Syftet med stödet är att underlätta deltagande vid samtidskonstaktiviteter och bidra till att fler konstnärer verksamma i Skåne får tillgång till nätverk, kompetens och utbyte från relevanta samtidskonstaktiviteter. Stödet kan användas för till exempel resekostnader eller deltagaravgift vid konferens, festival eller mässa. Ansökan är öppen från den 18 mars till och med klockan 12.00 den 15 november. 

Vem kan söka?

Enskild konstnär eller grupp av konstnärer (max 3 personer) med enskild firma eller annan juridisk person (t ex förening eller stiftelse).

Stödet kan sökas av professionella konstnärer och frilansande curatorer inom samtidskonstfältet. Med ”professionell” menas att personen/personerna huvudsakligen är yrkesverksam inom sitt konstområde och/eller har konstnärlig utbildning inom sitt konstområde.

För vad kan jag söka?

  • Du kan söka för kostnader kopplade till samtidskonstaktivitet såsom resa, boende, entré eller anmälningsavgift. Du kan söka deltagarstöd för såväl nationella som internationella sammanhang.
  • Om du är i behov av ledsagare, assistent eller annan form av stöd kan kostnader kopplat till detta även beviljas.
  • Du kan söka max 10 000 kr per person. För ansökan om grupp kan du söka för max 3 personer i samma ansökan.
  • Om du söker stöd för resa till land som kräver visum, måste detta framgå i ansökan. Vid större samtidskonstarrangemang kan Region Skåne endast vara delfinansiär.

För vad kan jag inte söka?

  • Du kan inte söka medel för kostnader kopplade till produktion av konst.
  • Stödet kan inte användas till investeringar i material, lokaler eller teknik.

Hur bedöms min ansökan?

Eftersom ansökan handläggs löpande under året kommer bedömning ske utifrån att Region Skåne vill främja en mångfald av sökande och samtidskonstaktiviteter. Deltagande vid arrangemang avser stärka skånska konstnärers och curatorers närvaro och erfarenheter inom samtidskonstfältet.

När kan jag söka?

Ansökningstiden är löpande under året så länge det finns medel att fördela eller längst till och med klockan 12.00 den 15 november. Arrangemanget ska påbörjas under samma kalenderår som ansökan görs. Innan du skickar in din ansökan ser vi gärna att du har en dialog med bild- och formutvecklare på Kulturförvaltningen.

Hur söker jag?

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och länk till samtidskonstaktivitet alternativt program för aktivitet ska bifogas ansökan.

Hur redovisar jag?

Om du får deltagarersättning ska du skicka in en redovisning när aktiviteten är avslutad. I redovisningen beskriver du vilka erfarenheter aktiviteter lett till och vad du skulle vilja dela med dig av till andra personer verksamma inom samtidskonstfältet i Skåne. Du redovisar i samma e-tjänst som du ansökte i.

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan.

Användarhandledning Region Skånes ansökningsportal (pdf)

Till ansökningsportalen (ansokan.skane.se)

När får jag besked?

Du får besked om stöd inom en månad efter inkommen ansökan. Längre handläggningstid kan förekomma under sommarperioden. Sökande meddelas beslut om bifall eller avslag till den adress som finns angivet i ansökan. Beviljade ansökningar publiceras på Kulturförvaltningens hemsida

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill diskutera idéer. Innan du skickar in din ansökan ser vi gärna att du har en dialog med bild- och formutvecklare på Kulturförvaltningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.