• Demokratisoppa och samtal om EU på biblioteken i Hylte.

Demokratisoppa på biblioteken i Hylte

Biblioteken i Hylte deltar i projektet Biblioteken som tankesmedjor. I projektet utforskar de hur man kan minska de sociala och digitala klyftorna i samhället och bjuder in till soppa och samtal för att öka kunskap och minska socialt utanförskap.

Varför ville ni delta i projektet Biblioteken som tankesmedjor?

Vi såg möjligheten till att få nya infallsvinklar och inspiration från de andra deltagarna för att kunna komma vidare i vårt ständiga förbättringsarbete

Vad utforskar ni på ert bibliotek?

Vi fokuserar på socialt utanförskap och vill minska klyftorna i samhället.

Varför just den inriktningen?

Vi vill arbeta brett med att motverka utanförskap och genom att välja socialt utanförskap så kan vi jobba med flera olika infallsvinklar. Bland annat att motverka digitalt utanförskap som kan leda till socialt utanförskap samt uppmuntra till mer möten genom att ge förutsättningar för folk att mötas, exempelvis i samband med våra arrangemang.

Vilka vill ni nå med er insats?

Eftersom vi parallellt arbetar med flera insatser så är det olika målgrupper för respektive insats men generellt så vill vi nå alla som är i ett socialt utanförskap samt de som riskerar att hamna i ett.

Har ni redan haft någon aktivitet, vad gjorde ni och hur gick det?

Vi har haft en så kallad ”Demokratisoppa” där vi bjöd besökarna på soppa och samtal där en korrespondent som bevakar EU-parlamentet var på besök. Korrespondenten berättade både om hur det fungerar i EU parlamentet och om hur det fungerar att bevaka vad som händer där ur ett journalistiskt perspektiv. Efter att ha ätit och lyssnat så gavs besökarna möjlighet att samtala med korrespondenten och varandra.

Har ni fått några nya kunskaper genom att delta i projektet?

Kunskaperna räknar vi kommer längre fram när vi hunnit med att genomföra fler saker och skruvat vidare på sakerna som vi redan gjort. Vad vi i nuläget känner att vi har fått med oss är inspiration och bra kontakter med andra deltagande bibliotek. De har kunnat ge feedback på idéer som vi har för insatserna som vi ska genomföra under året.

Biblioteken som tankesmedjor

Projektet Biblioteken som tankesmedjor är ett utvecklingsarbete som pågår i nio kommuner i södra Sverige under 2023 och 2024. Bibliotekens demokratiska uppdrag utforskas och utvecklas på bibliotek i de olika kommunerna, som alla har sina olika utmaningar och lokala förutsättningar. Projektet är ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Halland, Jönköping, Kalmar, Blekinge/Kronoberg och Skåne med stöd från RSS.

Den 4 december 2024 bjuder vi in till en konferens för spridning av de erfarenheter och metoder som arbetats fram och för att lyfta hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället för att arbeta ännu mer med det demokratiska uppdraget. Vi får också ta del av flera internationella exempel.