• Max Valentin, ny processledare för Biblioteken som tankesmedjor.

    Max Valentin är processledare för projektet Biblioteken som tankesmedjor. Foto: Privat

Biblioteken som tankesmedjor Delningskonferens

Den 4 december bjuder Biblioteken som tankesmedjor in till en konferens om bibliotekens demokratiska uppdrag. Nio kommuner delar med sig av lärdomar från projektet Biblioteken som tankesmedjor.

Biblioteken som tankesmedjor

”Det finns inte en bättre vagga för demokratin är det fria biblioteket” – Andrew Carnegie

Biblioteken som tankesmedjor är ett projekt i samverkan mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar & Jönköpings län. Projektet finansieras av Regionsamverkan Sydsverige. Projektet pågår på nio pilotbibliotek under 2023 och 2024. 

Bibliotekens demokratiska uppdrag utforskas och utvecklas på bibliotek i de olika kommunerna, som alla har sina olika utmaningar och lokala förutsättningar.

Bibliotekens demokratiska roll

Att uppfylla det demokratiska uppdraget i bibliotekslagen har blivit alltmer aktuellt och genom projektet Biblioteken som tankesmedjor utforskas vilken roll biblioteket kan anta för att fullfölja sitt uppdrag.

Kan biblioteket stötta invånare att skriva medborgarförslag med hjälp av AI? Hur anordnar man en debatt på biblioteket och hur involverar man alla i det demokratiska samtalet?

Delningskonferens

Den 4 december kl. 9-12, med möjlighet för fördjupade frågor fram till kl. 12:30, bjuder vi in till en digital konferens för spridning av de erfarenheter och metoder som arbetats fram och för att lyfta hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället för att arbeta ännu mer med det demokratiska uppdraget. Vi får också ta del av internationella exempel.

Program

 

Introduktion 

Inledning av Karin Grönvall, riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket. 

Biblioteken som tankesmedjor, Joanna Holden, enhetschef för biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg berättar om projektet. 

Artificiell intelligens 

Biblioteksverksamheterna i Karlskrona och Vaggeryd berättar om hur de arbetat med AI på olika sätt i sina verksamheter för att främja det demokratiska samhället. Karlskronas bibliotek introducerat sina besökare för ChatGPT som hjälpmedel att skriva medborgarförslag och ställa frågor om EU-valet. I Vaggeryd har man anordnat föreläsningar och kompetensinsatser om AI både riktat till invånare och internt i kommunen. För att främja hälsa och socialt utanförskap har man även anordnat digitala tipsrundor på demokratitema och promenader med kommunalrådet.  

Debatt och dialog 

I Lund, Oskarshamn, Emmaboda och Ystad har man utforskat biblioteket som arena för debatt och dialog. I alla kommuner har detta tagit olika form och här berättar de om sina olika tillvägagångssätt och vilka utmaningar och möjligheter de ser i sina respektive verksamheter. 

Prioriterade målgrupper 

I Halmstad, Hylte och Lund har man utforskat olika sätt att nå prioriterade målgrupper och involvera de i det demokratiska samhället. I Lund har man arbetat med demokratifrågor i samverkan med deltagare i daglig verksamhet och i Halmstad har man testat nya, digitala, vägar för att nå sin målgrupp. I Hylte har man utforskat hur man kan nå nya målgrupper genom att testa nya typer av aktiviteter och mer riktad marknadsföring.   

Panelsamtal 

Annika Wernborg, skribent som följt och dokumenterat projektet, en representant för regional biblioteksverksamhet och en representant för ett pilotbibliotek samtalar om utmaningar och möjligheter i projektet.    

Frågor 

Vi samlar upp och besvarar de frågor som inkommit under konferensen. 

Projektrum 

Vill du veta mer om något av de specifika projekten? Vi öppnar upp rum för varje projekt där du som deltagare kan ställa frågor.  

Målgrupp

Alla som är intresserade av hur man kan stärka bibliotekets demokratiska uppdrag genom nya metoder och samverkan. Konferensen vänder sig till bibliotekspersonal och andra yrkesgrupper i hela Sverige. 

Anmälan

Anmäl dig senast 29 november.
Du kommer få en Zoomlänk till konferensen till din mail dagen innan.