• Christina Westermark, Helena Holmberg och Bengt-Gunnar Österberg arbetar tillsammans i projektet Biblioteken som tankesmedjor.

AI stärker det demokratiska arbetet på biblioteken i Karlskrona

Biblioteken i Karlskrona deltar i projektet Biblioteken som tankesmedjor. De utforskar hur man kan använda AI och andra digitala verktyg för att öka det lokala medborgarinflytandet hos invånarna i kommunen. Nu berättar de om sitt arbete.

Varför ville ni delta i projektet Biblioteken som tankesmedjor?

Efter en omorganisation för några år sedan kunde biblioteket börja jobba mer strukturerat med digital hjälp och inkludering av de som behöver hjälp att komma över den digitala tröskeln. Projektet Biblioteken som tankesmedjor var då en möjlighet att jobba med demokratiaspekten av digital delaktighet. Kan digitala AI-verktyg vara en hjälp i detta arbete?

Vad utforskar ni på ert bibliotek?

Vi utforskar hur vi kan använda digitala verktyg för att öka det lokala medborgarinflytandet i en stadsdel i kommunen och samtidigt förhoppningsvis höja valdeltagandet från det nuvarande väldigt låga siffrorna där, endast 60%.

Varför just den inriktningen?

Digitala verktyg skulle kunna funka som en slags utjämnare när man behöver hjälp att förstå och uttrycka sig på svenska. Vid formulering av medborgarförslag eller när man vill lämna andra förslag till kommunen är det ju viktigt att formulera sig tydligt och klart, vilket man kan få hjälp med av olika AI-verktyg.

Vilka vill ni nå med er insats?

En bred allmänhet i området men främst boende som kan behöva hjälp att formulera sig på svenska eller talar ett annat språk och behöver hjälp med översättning.

Vilka demokratiska utmaningar ser ni på ert bibliotek?

Generellt så handlar det om svårigheten för bibliotek att öka intresset för demokratiska frågeställningar.

Har ni redan haft någon aktivitet, vad gjorde ni och hur gick det?

Vi har inte gjort någon aktivitet ännu men planerar en demokrativecka den 12-16 februari

Vi kommer då att samla in synpunkter och förslag på hur entréområdet framför familjecentralen och det nya biblioteket i Kungsmarken ska se ut och samtidigt visa hur man kan använda olika AI-verktyg i detta arbete. Vi kommer också att påminna om det kommande EU-valet den 6-9 juni.

Har ni fått några nya kunskaper genom att delta i projektet?

Vi har testat många nya AI-verktyg av vilka en del säkert kan bli användbara. Vi har också lärt oss om samarbete med flera olika aktörer, det är viktigt att hitta rätt nyckelpersoner och vara beredd på att det tar längre tid än man först tror.

Biblioteken som tankesmedjor

Projektet Biblioteken som tankesmedjor är ett utvecklingsarbete som pågår i nio kommuner i södra Sverige under 2023 och 2024. Bibliotekens demokratiska uppdrag utforskas och utvecklas på bibliotek i de olika kommunerna, som alla har sina olika utmaningar och lokala förutsättningar. Projektet är ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Halland, Jönköping, Kalmar, Blekinge/Kronoberg och Skåne med stöd från RSS.

Den 4 december 2024 bjuder vi in till en konferens för spridning av de erfarenheter och metoder som arbetats fram och för att lyfta hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället för att arbeta ännu mer med det demokratiska uppdraget. Vi får också ta del av flera internationella exempel.