• Medverket - Ystad biblioteks arena för demokratiska samtal

    Medverket - Ystad bibliotek för demokratiska samtal-

Medverket - Ystads biblioteks arena för demokratiska samtal

Ystads bibliotek är med i projektet Biblioteken som tankesmedjor och utforskar bibliotekets demokratiska uppdrag. Vi har ställt frågor till personalen på Ystads bibliotek om deras arbete med en arena för demokratiska samtal.

Varför ville ni delta i projektet Biblioteken som tankesmedjor?

Det är intressant att utforska bibliotekets roll som demokratisk mötesplats och vad det innebär rent konkret. Sen just hur biblioteket skulle kunna bära rollen som en neutral tankesmedja för de frågor som människor vill vara med och diskutera är intressant. Att kunna vara platsen där man var med och diskuterade något som ledde antingen till nya vägar eller kunskaper för individen eller till ett beslut eller förslag någonstans känns betydelsefullt.

Vad utforskar ni på ert bibliotek?

Vi har skapat Medverket, en modell för tankesmedja i bibliotekets regi som bygger på rundabordssamtal där politiker, tjänstepersoner, medborgare, näringsidkare och föreningsfolk diskuterar på samma nivå, viktiga frågor och vid samma bord.

Varför just den inriktningen?

Vi tror att det behövs forum där medborgarna kan möta varandra och politiker på samma plattform och lyfta idéer och tankar kring relevanta frågor, och därmed få en vana för demokratiska samtal utöver de tillfällen när det är dags att rösta i de val som finns.

Vilka vill ni nå med er insats?

Allmänhet, politiker, medborgare, föreningsfolk, unga, äldre, alla!

Vilka demokratiska utmaningar ser ni på ert bibliotek?

Källtillit, att kunna vara med och tycka till, att förklara beslutsfattande i kommunen att veta hur man navigerar genom olika tjänster digitalt och att våga fråga/tycka och därmed ta rätten att växa som samhällsmedborgare. Vi kan kanalisera en del av detta genom arrangemang, genom information och genom forum som Medverket.

Har ni redan haft någon aktivitet, vad gjorde ni och hur gick det?

Vi har haft ett Medverket som handlade om vad man skulle vilja se i Medborgarhuset i Glemmingebro där biblioteket redan finns och en del föreningar verkar, men där mycket mer skulle kunna ske. Vi hade 25 deltagare i olika åldrar trots snöstorm och en bra blandning av beslutsfattare, bybor, föreningsfolk och tjänstepersoner. Vi samverkade med kommunens digitaliseringsstrateg som visade på enkla sätt att lämna medborgarförslag och en del andra verktyg och han visade också ChatGPT och vad den hade svarat på våra frågor. Det var en lyckad kväll med bra samtal och många tyckte att det digitala verktyget Menti som vi använde var bra. Alla idéer har vi sammanställt och publicerat på Medverkets sida på webben.

Har ni fått några nya kunskaper genom att delta i projektet?

Att det finns massor av bra idéer hos våra medborgare, kollegor och politiker och att det är roligt att höra det som uppstår i samtalen. När det gäller våra projektkamrater har det varit nyttigt att se vidden av idéer som alla har testat och så bjussigt delat med sig av. Att det är bättre att testa och det kanske inte alltid går som man vill, att man behöver testa igen och att det är bättre att testa än att aldrig prova något alls. Vikten av vårt biblioteksrum som ett demokratiskt forum blir väldigt tydlig och det är viktigt i den tid vi befinner oss i.

Biblioteken som tankesmedjor

Projektet Biblioteken som tankesmedjor är ett utvecklingsarbete som pågår i nio kommuner i södra Sverige under 2023 och 2024. Bibliotekens demokratiska uppdrag utforskas och utvecklas på bibliotek i de olika kommunerna, som alla har sina olika utmaningar och lokala förutsättningar. Projektet är ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Halland, Jönköping, Kalmar, Blekinge/Kronoberg och Skåne med stöd från RSS.

Den 4 december 2024 bjuder vi in till en heldagskonferens för spridning av de erfarenheter och metoder som arbetats fram och för att lyfta hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället för att arbeta ännu mer med det demokratiska uppdraget. Vi får också ta del av flera internationella exempel.