• Ett tomt konferensbord. På bilden är fyra emojis: en generad, en med hjärtformade ögon, en glad och en arg.

    Emmaboda bibliotek bjöd in till samtal inom ramen för projektet, "Skattepengar, konst och konferensbord", om hur kommunens nya konferensbord blev årets kulturbråk. Bild: Emmaboda bibliotek.

På gång i Biblioteken som tankesmedjor

Biblioteken som tankesmedjor är ett projekt inom Regionsamverkan Sydsverige där tio bibliotek utforskar hur de kan arbeta med bibliotekens demokratiska uppdrag. Från Skåne deltar Lund och Ystad.

Max Valentin, processledare för Biblioteken som tankesmedjor, berättar om pilotbibliotekens teman för utveckling, omvärldsbevakning och tipsar om ett av projektets poddavsnitt:

- Bibliotek har länge varit symboler för kunskap, lärande och kulturell förmedling. I dagens samhälle har de också blivit centrala platser för demokratisk dialog, problematiserande samtal och medborgarengagemang. I projektet "Biblioteken som tankesmedjor” utforskar tio bibliotek i lika många kommuner inom Regionsamverkan Sydsverige sin verksamhet baserat på sina lokala förutsättningar för att uppfylla det demokratiska uppdraget i bibliotekslagen.

- I projektet vill vi ta fram format som möter lokala utmaningar och förutsättningar. Det producerar givetvis olika inriktningar då det finns en stor spännvidd av typer av demokratiska utmaningar men även de ekonomiska förutsättningarna är olika. Vissa av kommunerna satsar relativt lite på sina bibliotek exempelvis i Habo (423 kr/ innevånare) men det finns även de som satsar mycket som Emmaboda (965 kr/innevånare, vilket är 3:e mest i landet) men det är framför allt vilka typer av utmaningar man brottas med. I vissa kommuner är valdeltagandet jämt fördelat i andra har man fickor men lägre valdeltagande, på vissa platser är det traditionella föreningslivet starkt på andra platser är andra typer av organisering mer populärt.

- Under utvecklingsfasen kan vi se en handfull olika teman som genomsyrar de format biblioteken tar fram:

  • Mötesanledningar: Skapa programpunkter på en neutral plats för demokratiska samtal kring angelägna ämnen.
  • Digital delaktighet för 20-talet: Fokus på att öka medborgarnas digitala kunskap och delaktighet understött av AI-tjänster.
  • Lokala samarbeten: Samarbeten med andra offentliga organisationer, föreningar eller institutioner men även försök att samarbeta med organiserade människor utanför föreningslivet, t.ex. epa-ungdom och sportfiskare.
  • Utbildning & Information: Erbjuda utbildning, föreläsningar och andra informationsresurser till prioriterade målgrupper.

- Den 20:e september arrangerades det första eventet som är ett direkt resultat av projektet. Ett samtal om skattepengar, konst och konferensbord på Emmaboda bibliotek. Ett event som genomsyras av temat mötesanledningar och lokala samarbeten.

- Vi märker i projektets omvärldsbevakning att ett ökat fokus på bibliotekens roll i demokratin verkligen inte är något unikt för Sydsverige utan snarare en stark trend i alla de nordiska länderna. Om vi blickar ut mot våra nordiska grannar i Danmark, Finland och Norge så ser det ganska likt ut och i alla länderna så utvecklas rollen. Om du är nyfiken på att höra mer om vad som händer i grannländerna tycker jag du ska lyssna på vår podcastserie.

Podcast: Biblioteken som tankesmedjor

- Under hösten 2023 och våren 2024 kommer det successivt byggas upp en erfarenhetsbank om allt från hur ChatGPT kan hjälpa till att skriva medborgarförslag till hälsofrämjande bildningspromenader på landsbygdsbibliotek. Jag är övertygad om att när de här sakerna kommer igång kommer vi att lära oss mycket om hur biblioteken kan fortsätta att vara centrala platser för demokratisk dialog och medborgarengagemang i det 21:a århundradet.