• Barn som springer i en gymnastiksal.

Metoder

Här kan du läsa mer om de olika forskningsbaserade och/eller beprövade metoderna som används i satsningen.

I skolan

  • Skogshjältarna är ett upplevelsebaserat koncept där pedagoger i årskurs F-6 och fritidshem använder naturen som undervisningsresurs.

  • GoFaR utgår från metoden FaR – Fysisk aktivitet på Recept som är en forskningsbaserad metod som används inom hälso- sjukvården.

    GoFaR används med skolan som arena och utgår från elevhälsan och kan erbjudas elever från F-klass till gymnasiet. Eleven får välja en Go-person, en vuxen på skolan som eleven har förtroende för som har som uppgift att stötta, uppmuntra och motivera till fysisk aktivitet. GoFaR finns sedan flera år i Helsingborg och Landskrona och sprids nu till andra delar av landet.

  • Aktivitet förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande insatser gynnar både individens välmående, men även hela samhället. 

  • Rörelsesatsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 9 och handlar om att få in mer rörelse under skoldagen. Detta regeringsuppdrag syftar till att ge barnen en ökad rörelseglädje och rörelseförståelse vilket lägger grunden till ett ökat välbefinnande, bättre skolresultat men även en bättre folkhälsa. Ett stort antal skånska skolor deltar i Rörelsesatsningen och i arbetet bygger man broar mellan barn, skola och föreningsliv vilket främjar hälsan både på kort och lång sikt.

På fritiden

  • Dans-för-Hälsa-logo_transparent-bg.png

    Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att förbättra ungas psykiska hälsa. Målgruppen är framförallt tjejer 13-18 år med psykosomatiska besvär, oro, stress, nedstämdhet eller trötthet.

  • Aktivitet Förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande insatser gynnar både individens välmående, men även hela samhället. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.