Aktivitet Förebygger

Aktivitet Förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Vårt övergripande mål är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande insatser gynnar både individens välmående, men även hela samhället.

Aktivitet Förebygger

Ett helt samhälle krävs för att lyckas få till en förändring gällande barns hälsa, därför är det viktigare än någonsin att vi skapar en helhetssyn och arbetar tillsammans framåt. För att uppnå önskad effekt behöver vi även arbeta metodiskt och systematiskt med arbetssätt som är hållbara och långsiktiga.

Föreningsverksamhet på skoltid

Utifrån ett folkhälsoperspektiv behöver vi vända oss till alla barn, därav obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Vi har utökat timplanen med en extra idrott/hälsa timme per vecka för årskurs 4 eller 6, som genomförs i en förenings regi. Ca 500 elever på samtliga grundskolor i Ängelholms kommun deltar i Aktivitet förebygger. För att skapa en mer jämlika hälsa kompletterar vi med riktade insatser där vi ser till att alla barn oavsett förutsättningar får tillgång till föreningslivet. Barn som av någon anledning inte har en meningsfull fritid hjälper vi in i föreningslivet genom att betala medlemsavgifter och utrustning. Vi fungerar som en länk mellan barn/familj och föreningsliv, tar alla kontakter, kör till och från träning initialt samt följer med tills att barnet känner sig trygg i den nya miljön. Aktivitet Förebygger får oftast en signal från elevhälsan eller socialtjänsten då det finns behov av en insats.

Vi har en stark tro på varje barn och utgår alltid från barnets behov och önskningar. Aktivitet Förebygger bygger på en gemensam värdegrund och metodiska arbetssätt som ska genomsyra de olika verksamheterna. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för god inlärning där alla barn ges samma chans till utveckling. Ledarskap, hälsa och resultat har ett starkt samband, därför arbetar vi aktivt med att öka kunskapen och förståelsen för vikten av bemötande och förhållningssätt. Hur vi planerar och genomför insatserna spelar stor roll för barns mående och utveckling.

Fler kommuner välkomnas

Vår ambition är att sprida detta arbete till fler skånska kommuner.
Maja Arvidsson, grundare av Aktivitet Förebygger, finns till hands som processledare. Välkomna att ta kontakt med  maja.arvidsson@innovationskane.com

Läs mer om Aktivitet Förebygger

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.