Dans för hälsa

Vi sprider nu den evidensbaserade metoden Dans för hälsa i Skåne.

Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att förbättra ungas psykiska hälsa. Målgruppen är framförallt tjejer 13-18 år med psykosomatiska besvär, oro, stress, nedstämdhet eller trötthet. Metoden används dock för andra målgrupper med liknande symtom. Genom regelbunden kravlös dans får deltagarna fysisk aktivitet, rörelseglädje, ökad kroppskännedom och gemenskap. Fokus ligger på aktivitet och glädje, att uppleva den egna kroppen istället för att värdera den.

Forskningen visar att deltagarna i Dans för hälsa rapporterat minskade somatiska och emotionella symptom, minskad trötthet dagtid, de skattade sin hälsa högre och hade en stärkt kroppsförankrad självtillit efter deltagande i dansen under två terminer. Intervention var dessutom hälsoekonomiskt effektivt.

Ladda ner informationsbladet Dans för hälsa

Metoden Dans för hälsa finns i flera av Skånes kommuner och det finns ett skånskt nätverk för utbildade instruktörer. Nästa utbildningstillfälle i Skåne är i Lund i slutet av april.

För mer information kontakta

fiffi.boman@skane.se

helene.henriksson@skane.se

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.