På initiativ av Region Skåne startade Skånes effektkommission sitt arbete i februari 2021. Förutom Region Skåne ingår bland andra flera kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter. Ambitionen är att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och elektrifiering.

Den 18 oktober lanserades Färdplan för Skånes elförsörjning 2030. Den övergripande målbilden är att Skånes självförsörjningsgrad av eleffekt ska öka ifrån dagens 15 procent till minst 50 procent fram till 2030. Färdplanen visar hur elsystemet ska framtidssäkras för att möjliggöra en grön tillväxt i hela Skåne. 

Sex fokusgrupper arbetar nu med att förverkliga Färdplanens ambitioner. 

En röst från Skåne

 • På initiativ av Region Skåne startades Skånes effektkommission sitt arbete i februari 2021. Förutom Region Skåne ingår bland andra flera kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter.

  Skånes effektkommission är en gemensam röst från Skåne med lösningsorienterade förslag till nationell nivå.

  Vårt syfte är att förbättra elförsörjningen vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom en effektkommission kan skånska aktörer samla sig och agera gemensamt – och tillsammans skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda. Egna analyser samt frekvent utbyte med myndigheter, skånska energiaktörer och skånskt näringsliv har gett Region Skåne ett antal uppslag på vad vi skulle kunna göra tillsammans för att tillgodose samhällets allt större effektbehov.

  Anna Jähnke (M) är ordförande i Skånes effektkommission och sekretariatet är placerat hos Region Skåne.

 • Skånes Effektkommission har under våren och sommaren 2023 tagit fram en färdplan för att förverkliga den definierade målbilden för Skåne till år 2030: Skånes självförsörjningsgrad av eleffekt ska öka ifrån dagens 15 procent till minst 50 procent 2030 under årets alla timmar.

  En färdplan beskriver var man befinner sig i relation till målet och vad som krävs för att komma fram. Det är ett sätt att bemöta utmaningar, så som Skånes energiförsörjning, som handlar om att skapa en gemensam förståelse för nuläget och målbilden för att synliggöra behovet av åtgärder som krävs för förflyttningen.

 • Elsystemet

  Grundläggande om elsystemet (2022-11-23)

  Erfarenheter och råd om hur kommuner kan planera för elsystemet (2022-11-23)

  Fjärrvärme

  Grundläggande om fjärrvärme (2022-12-06)

  Grundläggande om fjärrvärme, del 1

  Kommunens roll och rådighet i energifrågor (2022-12-06)

  Kommunens roll och rådighet om fjärrvärme, del 2

  Webbinarium

   

  Skånes effektkommission NET 24 januari 2024

  Skånes effektkommission NET (2024-01-25)

  Lansering av färdplan för Skånes elförsörjning 2030

  Lansering av färdplan för Skånes elförsörjning 2030. (2023-10-18)
  Lansering av Skånes Effektkommissions effektprognoser (2023-09-11)


Senast uppdaterad : 2024-07-10