Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission med syfte att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda.

En röst från Skåne

 • På initiativ av Region Skåne startades Skånes effektkommission sitt arbete i februari 2021. Förutom Region Skåne ingår bland andra flera kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter.

  Skånes effektkommission är en gemensam röst från Skåne med lösningsorienterade förslag till nationell nivå.

  Vårt syfte är att förbättra elförsörjningen vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom en effektkommission kan skånska aktörer samla sig och agera gemensamt – och tillsammans skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda. Egna analyser samt frekvent utbyte med myndigheter, skånska energiaktörer och skånskt näringsliv har gett Region Skåne ett antal uppslag på vad vi skulle kunna göra tillsammans för att tillgodose samhällets allt större effektbehov.

  Skånes effektkommission består av femton aktörer och fem arbetsgrupper, vilka är: Planerbar elproduktion, Nätutveckling, Fjärrvärme, Elektrifiering av transportsektorn och Kommunikation och påverkan. I arbetsgrupperna finns ytterligare ett antal aktörer som är med och engagerar sig.

  Anna Jähnke (M) är ordförande i Skånes effektkommission och sekretariatet är placerat hos Region Skåne.

 • En självförsörjningsgrad på 50 procent under årets alla timmar – det är vårt visionsmål som uppnås i ett önskat scenario för Skånes elförsörjning 2030. Samtidigt som effektbehovet överallt ökar har länder i närområdet aviserat stora nedläggningar av planerbar produktion de kommande åren. Nu behövs det en ökad självförsörjningsgrad.

  För att självförsörjningsgraden på 50 procent ska nås listar Skånes effektkommission en kombination av flera olika möjligheter som inkluderas i visionsscenariot för en samlad produktionskapacitet.

 • Elsystemet

  Grundläggande om elsystemet

  Erfarenheter och råd om hur kommuner kan planera för elsystemet

  Fjärrvärme

  Grundläggande om fjärrvärme 

  Grundläggande om fjärrvärme, del 1

  Kommunens roll och rådighet i energifrågor

  Kommunens roll och rådighet om fjärrvärme, del 2Senast uppdaterad : 2023-07-04