Röd bakgrund med text. Text i bild: Klimatsamverkan Skåne.

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Energikontor Syd. Syftet är att arbeta med klimatfrågor utifrån målen i Klimat- och energistrategin för Skåne.

Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional utveckling. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

Klimatsamverkan Skånes vision är att det ska vara enkelt att leva klimatsmart, här omvandlas klimatsmarta idéer till konkreta handlingar.

Från visioner 2010 mot mål för 2030

2010 startade Klimatsamverkan Skåne kampanjuppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020, som undertecknades av fler än 300 aktörer i form av kommuner, företag, föreningar och privatpersoner runt om i Skåne. Dessa aktörer har visat att det är möjligt att minska utsläppen av fossila bränslen från både sin energianvändning och sina transporter.

Nu behöver hela Skåne gå flera steg i samma riktning mot ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne år 2030. Under våren 2018 beslutade både Region Skåne, Skånes Kommuner och Länsstyrelsen Skåne om Klimat- och energistrategi för Skåne, som arbetades fram inom Klimatsamverkan Skåne under ledning av Länsstyrelsen Skåne. I strategin finns mål, prioriterade områden och utpekade åtgärder för olika aktörer.

Klimatmål för Skåne till år 2030 

Klimat- och energistrategin innehåller mål för Skåne till 2030:

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990
  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person.
  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.