Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimat- och energistrategi för Skåne innehåller mål till 2030 för att minska klimatutsläppen i Skåne.

Publikationens omslagsbildStrategin ska ge vägledning för klimat- och energiarbetet i Skåne, och innehåller regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030.

Klimat- och energistrategi för Skåne togs fram 2017-2018 av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inom Klimatsamverkan Skåne.

Klimatmål för Skåne till år 2030 

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990 (motsvarar en tredjedel av dagens utsläpp).
  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person.
  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.  

Dokument

  • Klimat- och energistrategi för Skåne (Länsstyrelsen)

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.