Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimat- och energistrategi för Skåne pekar ut de viktiga områden som vi alla måste arbeta med, och ger vägledning för det regionala klimat- och energiarbetet.

Publikationens omslagsbildKlimat- och energistrategi för Skåne har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inom Klimatsamverkan Skåne.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030.

Dokument

  • Klimat- och energistrategi för Skåne (Länsstyrelsen)

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.