Presentation Folkhälsorapport Skåne 2023

Folkhälsorapport Skåne 2023

Resultaten i Folkhälsorapport Skåne 2023 bygger på folkhälsoenkäten som gjordes 2022. Totalt svarade drygt 29 000 skåningar i åldern 16+ år på enkäten, vilket motsvarar cirka 35 procent av urvalet.

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Folkhälsoenkät Skåne har tidigare genomförts i den vuxna befolkningen vid fem tillfällen åren 2000, 2004, 2008, 2012 och 2019. År 2022 var första gången som undersökningen genomfördes i samarbete med Folkhälsomyndigheten i anslutning till den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor, där också invånare i åldern 16 år och uppåt erbjöds att delta. Genom ett tilläggsurval möjliggörs redovisning av resultaten uppdelat på Skånes 33 kommuner i Region Skånes applikation för folkhälsostatistik. 

Svaren hjälper oss planera

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter i Skåne. Svaren ger oss möjlighet att följa era levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne som region.

Det handlar både om vårt folkhälsoarbete – det vill säga främjandet av sunda levnadsvanor och förebyggandet av sjukdomar – och om att kunna planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden.

Dokument

 • Folkhälsorapport Skåne 2023

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Folkhälsorapport Skåne 2023

  ( .pdf, 5,7 MB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Skåne 2022

  ( .pdf, 9,5 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.