Folkhälsan i Skåne

I den här publikationen beskriver vi utvecklingen av folkhälsan i Skåne utifrån den nationella folkhälsopolitikens kärnindikatorer för uppföljning av hälsan och de åtta målområdena för folkhälsa.

Folkhälsa beskriver hälsotillståndet i hela befolkningen och inkluderar många olika dimensioner av hälsa/ohälsa och de faktorer som påverkar dessa. Det berör också fördelningen av hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsan anses vara god då nivån på hälsan är hög och jämnt fördelad mellan olika grupper.

Enheten för samhällsanalys, som är en del av avdelningen för regional utveckling inom Region Skåne, genomför regelbundet regionala folkhälsoenkäter som ligger till grund för uppföljning av folkhälsan i regionen. I den här publikationen beskriver vi utvecklingen av folkhälsan i Skåne utifrån den nationella folkhälsopolitikens kärnindikatorer för uppföljning av hälsan och de åtta målområdena för folkhälsa. Data som ligger till grund för resultaten härstammar, utöver de skånska folkhälsoenkäterna, från olika nationella register. Resultaten i publikationen beskriver hur folkhälsan utvecklats över tid för att skapa oss en bild av hälsoläget i Skåne, dess utveckling och fördelningen av hälsan i olika grupper. Publikationen avslutas med en sammanställning kring utvecklingen och några utmaningar framåt.

Dokument

  • Folkhälsan i Skåne

    ( .pdf, 11,4 MB)

    Ladda ner

Webbinarium: Hur har skåningarnas folkhälsa utvecklats?

Detta webbinarium från den 20 juni 2023 ger en överblick av folkhälsoutvecklingen utifrån de nationellt framtagna kärnindikatorerna för hälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.